Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

AktualnościBezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

Data dodania: 19.01.2018 / Autor: Mateusz Kania
Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub odchodzące z rolnictwa nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, pomostowe oraz szkoleniowo-doradcze ze środków Funduszy Europejskich na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

Data dodania: 12.01.2018 / Autor: Mateusz Kania
Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu „Wdrożenie pakietu proinnowacyjnych usług dla MŚP i firm typu start-up”.
Czytaj więcej


Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnictwie

Data dodania: 12.01.2018 / Autor: Mateusz Kania
Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Czytaj więcej


Nieczynne biuro w Łodzi

Data dodania: 11.01.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu od 12.01.2018r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.
Czytaj więcej


Nieczynne Biuro w Starachowicach

Data dodania: 10.01.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu od 11.01.2018r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.
Czytaj więcej


Termin złożenia Biznes planu

Data dodania: 05.01.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że ostateczny termin złożenia Biznes planu w ramach projektu „Grant na start”, upływa 19.01.2018 r. o godzinie 15.00 (dotyczy Biur Projektu w Końskich, Kielcach oraz w Starachowicach).
Czytaj więcej


Nieczynne biuro w Starachowicach

Data dodania: 04.01.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu od 05.01.2018r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.
Czytaj więcej


Skrócone godziny pracy

Data dodania: 29.12.2017 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu 29.12.2017 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie czynne do godziny 14.00
Czytaj więcej


Dotacje dla firm z „Dorzecza Bobrzy”

Data dodania: 29.12.2017 / Autor: Przemysław Sipika
Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” działająca na terenie gmin: Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk wkrótce ogłosi nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 „Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR". O dotację mogą ubiegać się podmiot wykonujące działalność gospodarczą - mikro i małe przedsiębiorstwa zamierzające rozwijać działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, tj. obszarze gmin: Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk.
Czytaj więcej


KSWP nieczynne

Data dodania: 28.12.2017 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu 02.01.2018 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce