Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

AktualnościZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 04.04.2019 r. dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kody CPV: 80500000-9)

Data dodania: 04.04.2019 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” RPSW.08.05.01-IZ.00-26-022/17, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Czytaj więcej


Wyniki rekrutacji do projektu pn. „Szansa na nowy start” w Biurze Projektu w Piotrkowie Trybunalskim

Data dodania: 03.04.2019 / Autor: Przemysław Sipika
LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Czytaj więcej


Podpisanie umowy " Pożyczka rozwojowa"

Data dodania: 01.04.2019 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w czwartek 28 marca 2019 r. podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejne dwie umowy na kwotę 16 mln i 12 mln złotych ”Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki te, w postaci preferencyjnych pożyczek trafią do łódzkich mikro, małych i średnich firm na finansowanie inwestycji rozwojowych.
Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE DORADCY ZAWODOWEGO

Data dodania: 22.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 08.03.2019 r.
Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE PSYCHOLOGA

Data dodania: 22.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 08.03.2019 r.
Czytaj więcej


Zamknięcie naboru uczestników do projektu „Szansa na nowy start” – ścieżka samozatrudnienie w Piotrkowie Trybunalskim !

Data dodania: 22.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Nabór do ścieżki samozatrudnienie w ramach projektu „Szansa na nowy start” w Piotrkowie Trybunalskim zostanie zamknięty 22.03.2019 r. o godz. 15.30.
Czytaj więcej


Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na nowy start” – ścieżka samozatrudnienie !

Data dodania: 22.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Nabór do ścieżki samozatrudnienie w Łodzi zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.
Czytaj więcej


Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 20.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano firmę:
Czytaj więcej


Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 20.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych dostawcą została firma:
Czytaj więcej


Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na nowy start” – ścieżka przekwalifikowanie

Data dodania: 14.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce