Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

AktualnościZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 30.11.2018 r.

Data dodania: 30.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 42962000-7 , 48000000 – 8, 22000000-0)
Czytaj więcej


Informacja o częściowym rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 19.10.2018 r.

Data dodania: 30.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o częściowym rozstrzygnięciu postępowania ofertowego, dotyczącego zakupu i dostawy wyposażenia stanowiącego doposażenie pracowni szkolnych dla kierunku Technik Logistyk oraz Technik Informatyk (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie ul. Staszica 4, 26-220 Stąporków), w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.
Czytaj więcej


Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych”

Data dodania: 28.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu i Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu informuje wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych i Stolarz o możliwości skorzystania z projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu KSWP w partnerstwie z ZS i CKZiU otrzymała dofinansowanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.
Czytaj więcej


Informujemy, że został ogłoszony nabór uzupełniający do projektu „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”.

Data dodania: 28.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Nabór prowadzony będzie w okresie od 26 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. Gminy z terenu województw: świętokrzyskiego i małopolskiego mogą składać wnioski o dotacje na przeszkolenie osób, które ukończyły 25 rok życia z zakresu kompetencji cyfrowych. W ramach projektu istnieje możliwość zakupu sprzętu komputerowego, który może zostać przekazany dla wybranej szkoły lub ośrodka doskonalenia nauczycieli.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 27.11.2018 r.

Data dodania: 27.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru dostawcy materiałów szkoleniowych i pomocniczych niezbędnych do realizacji zajęć dodatkowych oraz szkoleń w szkołach zawodowych
Czytaj więcej


„Marszałek Józef Piłsudski widziany oczami dzieci”

Data dodania: 27.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
Wychowanie patriotyczne stanowi nierozerwalną część edukacji szkolnej. Dlatego z okazji 100-letniej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Rogowie przygotowały pracę pt. „Marszałek Józef Piłsudski widziany oczami dzieci”.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 19.11.2018 r.

Data dodania: 19.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki (kody CPV: 80500000-9)
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 19.11.2018 r.

Data dodania: 19.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego (kody CPV: 80500000-9)
Czytaj więcej


Nieczynne biura

Data dodania: 16.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu 19.11.2018 r. Biura Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach oraz Skarżysku - Kamiennej będzie nieczynne.
Czytaj więcej


Dofinansowania na szkolenia – do 80%

Data dodania: 15.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
Przedsiębiorco masz pomysł na szkolenie dla siebie bądź swoich pracowników, przy jak najmniejszym nakładzie finansowym?
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce