Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

AktualnościKSWP zaprasza do udziału w Seminarium dla firm – wsparcie eksportowe i patentowe dla kieleckich firm.

Data dodania: 04.04.2018 / Autor: Mateusz Kania
Seminarium regionalne „Patent na sukces” odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. w Kielcach na Politechnice Świętokrzyskiej. Organizatorem seminarium jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, które w tym roku obchodzi jubileusz stulecia. Partnerem wydarzenia jest Politechnika Świętokrzyska. Z inicjatywy Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce w seminarium gościnnie wezmą udział przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z prezentacją projektu Polskie Mosty Technologiczne.
Czytaj więcej


Nieczynne biuro w Skarżysku - Kamiennej

Data dodania: 03.04.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu 03.04.2018 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Skarżysku - Kamiennej będzie nieczynne
Czytaj więcej


Nieczynne biuro w Warszawie

Data dodania: 03.04.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu 03.04.2018 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.
Czytaj więcej


Poszukujemy osób do pracy

Data dodania: 29.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Miejsce pracy: Siedziba KSWP w Końskich, Biuro w Kielcach, Biuro w Starachowicach Specjalista (ds. funduszy europejskich) Jeżeli realizowałeś projekty ze środków Funduszy Unijnych i posiadasz doświadczenie w branży finansowej lub bankowej – ta praca jest dla Ciebie !
Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 29.03.2018 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, że w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 6/RR/2018 z dnia 22.03.2018 r. dotyczącego zakupu i dostawy 20 pendrive-ów stanowiących materiały szkoleniowe dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” nr RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Oferenta:
Czytaj więcej


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wznawia nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Data dodania: 29.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Wszystkie zainteresowane osoby w celu zgłoszenia chęci do uczestnictwa w projekcie proszone są o wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO i dostarczenie go do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich (sekretariat pok.18).
Czytaj więcej


Nieczynne

Data dodania: 27.03.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu 30.03.2018 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.
Czytaj więcej


Nieczynne biura

Data dodania: 26.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
W dniu 26.03.2018 r. (poniedziałek) Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Staszowie, Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Szydłowcu oraz w Warszawie będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Czytaj więcej


Nieczynne biuro w Starachowicach

Data dodania: 22.03.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniach od 19.03.2018 r. do 09.04.2018 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RR/2018 z dnia 22.03.2018 r. w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru dostawcy pendrive-ów

Data dodania: 22.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce