Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Aktualności medialne„Spódnice po godzinach – kobieta zdrowa i piękna” - to już siódme spotkanie organizowane specjalnie dla kobiet!

Data dodania: 06.04.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Co nosić w nadchodzącym sezonie? Co to jest brafitting? Jakie są rozwiązania technologiczne przy bólach kręgosłupa? To tylko kilka z wielu pytań na które odpowiedź znajdą Panie podczas bezpłatnego spotkania pn. „Spódnice po godzinach – kobieta zdrowa i piękna” które odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w siedzibie KSWP przy ul. Staszica 2A w Końskich o godzinie 17:00. Zapisy do udziału w spotkaniu trwają do 10.04.2018 r. do godz. 12:00.
Czytaj więcej


Poszukujemy osób do pracy

Data dodania: 29.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Miejsce pracy: Siedziba KSWP w Końskich, Biuro w Kielcach, Biuro w Starachowicach Specjalista (ds. funduszy europejskich) Jeżeli realizowałeś projekty ze środków Funduszy Unijnych i posiadasz doświadczenie w branży finansowej lub bankowej – ta praca jest dla Ciebie !
Czytaj więcej


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wznawia nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Data dodania: 29.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Wszystkie zainteresowane osoby w celu zgłoszenia chęci do uczestnictwa w projekcie proszone są o wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO i dostarczenie go do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich (sekretariat pok.18).
Czytaj więcej


Nieczynne biura

Data dodania: 26.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
W dniu 26.03.2018 r. (poniedziałek) Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Staszowie, Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Szydłowcu oraz w Warszawie będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Czytaj więcej


Spotkanie Informacyjne „Zewnętrzne źródła finansowania szansą na rozwój MŚP”

Data dodania: 09.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Cel spotkania: pozyskanie przez uczestników spotkania informacji o możliwościach i dostępnych instrumentach zewnętrznych źródeł finansowania z udziałem Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020 na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz zdobycie wiedzy o merytorycznych i finansowych aspektach tworzenia poprawnego biznesplanu.
Czytaj więcej


Dofinasowanie na podniesienie jakości kształcenia zawodowego (m.in. realizacja staży i praktyk, doposażenie szkół, zwiększanie kompetencji uczniów/nauczycieli)

Data dodania: 08.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanych naborach wniosków z RPO WŚ w ramach poddziałań: - 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, - 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Celem konkursów jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.
Czytaj więcej


Dofinansowanie na ochronę obiektów kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 08.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanym naborze wniosków w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalnei kulturowe”, działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje kultury, z wyłączeniem państwowych instytucji kultury oraz współprowadzonych przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Czytaj więcej


Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych.

Data dodania: 07.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano:
Czytaj więcej


Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Data dodania: 26.02.2018 / Autor: Przemysław Sipika
POŻYCZKI dla osób nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. świętokrzyskiego.
Czytaj więcej


UWAGA!!! Już wkrótce nowy projekt szkoleniowo – stażowy pn. „Aktywność to Twoja szansa”

Data dodania: 23.02.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Projekt „Aktywność to Twoja szansa” realizowany będzie przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce