Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Aktualności medialneINFORMACJA O WYBORZE WYKŁADOWCÓW/TRENERÓW WYŁONIONYCH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/ZK/2018 z dnia 08.05.2018 r.

Data dodania: 25.05.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pragnie podziękować Państwu za nadesłanie do nas oferty na realizację szkoleń w ramach projektu „Aktywność to Twoja szansa” w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/ZK/2018 z dnia 08.05.2018 r.
Czytaj więcej


Nieczynne biuro w Piotrkowie Trybunalskim

Data dodania: 17.05.2018 / Autor: Przemysław Sipika
W dniu 18 oraz 22 maja 2018 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Czytaj więcej


Dotacje na innowacje w MŚP

Data dodania: 25.04.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Trwa nabór wniosków na projekty dotyczące wsparcia działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie można otrzymać na projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotacje udzielane są w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc może być przyznana MŚP na inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.
Czytaj więcej


„Spódnice po godzinach – kobieta zdrowa i piękna” - to już siódme spotkanie organizowane specjalnie dla kobiet!

Data dodania: 06.04.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Co nosić w nadchodzącym sezonie? Co to jest brafitting? Jakie są rozwiązania technologiczne przy bólach kręgosłupa? To tylko kilka z wielu pytań na które odpowiedź znajdą Panie podczas bezpłatnego spotkania pn. „Spódnice po godzinach – kobieta zdrowa i piękna” które odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w siedzibie KSWP przy ul. Staszica 2A w Końskich o godzinie 17:00. Zapisy do udziału w spotkaniu trwają do 10.04.2018 r. do godz. 12:00.
Czytaj więcej


Poszukujemy osób do pracy

Data dodania: 29.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Miejsce pracy: Siedziba KSWP w Końskich, Biuro w Kielcach, Biuro w Starachowicach Specjalista (ds. funduszy europejskich) Jeżeli realizowałeś projekty ze środków Funduszy Unijnych i posiadasz doświadczenie w branży finansowej lub bankowej – ta praca jest dla Ciebie !
Czytaj więcej


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wznawia nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Data dodania: 29.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Wszystkie zainteresowane osoby w celu zgłoszenia chęci do uczestnictwa w projekcie proszone są o wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO i dostarczenie go do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich (sekretariat pok.18).
Czytaj więcej


Nieczynne biura

Data dodania: 26.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
W dniu 26.03.2018 r. (poniedziałek) Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Staszowie, Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Szydłowcu oraz w Warszawie będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Czytaj więcej


Spotkanie Informacyjne „Zewnętrzne źródła finansowania szansą na rozwój MŚP”

Data dodania: 09.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Cel spotkania: pozyskanie przez uczestników spotkania informacji o możliwościach i dostępnych instrumentach zewnętrznych źródeł finansowania z udziałem Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020 na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz zdobycie wiedzy o merytorycznych i finansowych aspektach tworzenia poprawnego biznesplanu.
Czytaj więcej


Dofinasowanie na podniesienie jakości kształcenia zawodowego (m.in. realizacja staży i praktyk, doposażenie szkół, zwiększanie kompetencji uczniów/nauczycieli)

Data dodania: 08.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanych naborach wniosków z RPO WŚ w ramach poddziałań: - 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, - 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Celem konkursów jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.
Czytaj więcej


Dofinansowanie na ochronę obiektów kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 08.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanym naborze wniosków w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalnei kulturowe”, działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje kultury, z wyłączeniem państwowych instytucji kultury oraz współprowadzonych przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce