Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowanie z ZUS dla pracodawców zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy

Data dodania: 30.01.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, informujemy o możliwości skorzystania z bezzwrotnej pomocy udzielanej w formie dotacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Są to środki pomocowe inwestycyjne związane z poprawą BHP w firmach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

- projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),

- projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpieczeństwa pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,

- projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Kwoty dofinansowania :


W ramach projektów inwestycyjnych i inwestycyjno- doradczych firmy mogą otrzymać wsparcie finansowane m.in. na
zakup i instalację:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.),
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 • maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne).
 • urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
 • wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

W ramach projektów doradczych firmy mogą otrzymać wsparcie finansowane m.in. na:

 1. Identyfikację zagrożeń w miejscu pracy i ocenę ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:
 • czynniki chemiczne i pyły,
 • czynniki biologiczne,
 • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
 • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.).
 1. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
 2. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy,
 3. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
 4. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej,
 5. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Jeśli Państwo są zainteresowani współpracą z Krajowym Stowarzyszeniem Wsparcia Przedsiębiorczości zapraszamy do odwiedzenia Naszych Biur oraz kontaktu z doradcami, którzy udzielą szczegółowych informacji.

Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl  lub k_ferens@kswp.org.pl

Informacje dotyczące konkursu dofinansowania z ZUS można znaleźć również na stronie internetowej www.zus.pl.

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce