Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje dla przedsiębiorców z powiatu buskiego

Data dodania: 07.09.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” ogłosiła nabór wniosków współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie I.1.1. „Wspieranie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach”. Nabór wniosków rozpocznie się 18 września br. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa działające na terenie gmin objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj.: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica.

I.           Informacje dotyczące naboru

  • Wnioskodawcy: mikro i małe przedsiębiorstwa;
  • Maksymalna wysokość wsparcia: 150 000,00 zł;
  • Poziom dofinansowania: 70% (refundacja kosztów kwalifikowanych);
  • Preferencjami objęto:

-        operacje zakładające utworzenie nowych miejsc pracy,

-        wnioski przewidujące mniejszy niż wymagany poziom dofinansowania,

-        operacje wykorzystuje innowacyjne rozwiązania,

-        operacje mające wpływ na sytuację osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy, określone w LSR jako defaworyzowane, którymi są: osoby do 35. roku życia (w tym po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy), osoby 45+ oraz osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne),

-        inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne,

-        operacje służące rozwojowi branży turystycznej i okołoturystycznej

II.          Wydatki, które można sfinansować w ramach operacji

  • zakup robót budowlanych lub usług,
  • adaptację lokalu,
  • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
  • środki transportu,
  • inne niezbędne wydatki, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu
  • oraz racjonalne.

III.        Termin naboru: od 18 września 2017 roku do 2 października 2017 roku


Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Staszów, telefon: 15 864 53 71

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce