Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nabór dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do udziału w projekcie ,,Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”

Data dodania: 31.01.2018 / Autor: Przemysław Sipika

W związku z realizacją PAKTÓW ZATRUDNIENIOWYCH W POWIECIE KONECKIM Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do udziału w projekcie

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia 01.02.2018r. do dnia 14.02.2018r.

Wszystkie zainteresowane osoby w celu zgłoszenia chęci do uczestnictwa w projekcie proszone są o wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO i dostarczenie go do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich (sekretariat pok.18).

Osoby bezrobotne powyżej 50r.ż. chcące podjąć pracę zapraszamy do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”.

Na potrzeby projektu osoby bezrobotne będą uczestnikami wdrażania innowacyjnego narzędzia aktywizacji zawodowej JOBfirma, gdzie wszyscy będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe oraz uczestniczyć w szkoleniach, stażach lub innych formach aktywizacji zawodowej i społecznej. Każdy zostanie objęty indywidualną opieką i wsparciem w celu powrotu na rynek pracy.

Wymagania wobec kandydata obejmują łącznie trzy konieczne warunki:

 1. osoba zarejestrowana w PUP w Końskich jako osoba bezrobotna,
 2. osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
 3. osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10-12 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie dwuetapowa:

 1. Ocena formalno-merytoryczna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod kątem wymagań projektowych.
 2. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, opierające się na wywiadzie pogłębionym oraz wspólnym wypełnieniu: arkusza profilującego, kwestionariusza oczekiwań i testu motywującego przez osobę zainteresowaną. Na rozmowy kwalifikacyjne zostanie zaproszonych 20-25 osób, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione najwyżej podczas oceny formalno-merytorycznej. Przed rozmową kwalifikacyjną odbędzie się spotkanie dotyczące JOBfirmy.

 

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej www.konskie.praca.gov.pl oraz w siedzibach:  Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich,  Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich

 

 Do udziału w projekcie zapraszają CZŁONKOWIE PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO:

 

 • Powiatowy Urzędu Pracy w Końskich      

 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich

 • Staropolski Związek Gmin i Miast-Końskie

 • Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Końskich

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego
  w Końskich

 • Towarzystwo  Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”

 • TKN MEDIA

 • TYGODNIK KONECKI

 • Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku - Aktywni”

 • Komenda Powiatowa Policji w Końskich

 

Szczegółowe zasady naboru grupy odbiorców projektu zostały określone w Regulaminie Rekrutacji.

 

Wszelkich informacji na temat projektu można uzyskać:

 • w PUP Końskie pok. 26 lub pod nr telefonu: 41 260 43 62 wew. 210
 • w Biurze Paktu Zatrudnieniowego, które mieści się w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich przy ul. Stanisława Staszica 2A pok. 22
 • lub pod numerem telefonu 789 026 637

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.

Podobne aktualności

Wystawa

14.11.2018

7 listopada 2018 r. w siedzibie KSWP odbył się wernisaż pamiątkowych fotografii upamiętniających 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości...

Czytaj więcej

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Operator...

13.11.2018

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż trwa nabór na szkolenie „Operator wózków jezdniowych”.

Czytaj więcej

Pożyczka na rozwój turystyki

09.11.2018

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej i...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce