Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Oświadczenie KSWP w związku z emisją programu „Interwencja” w telewizji Polsat

Data dodania: 07.11.2014 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oświadcza, że nie zgadza się ze stwierdzeniami i wnioskami zawartymi w programie. Mają one charakter tendencyjny i mijają się z prawdą.

KSWP zawiera umowy pożyczek zgodnie z przepisami prawa. W okresie obowiązywania umowy pożyczki zawartej z Panią Bożeną Jadwigą Młynarczyk – Romanowską były naliczane odsetki 1,0% w skali roku a po wypowiedzeniu umowy pożyczki w wysokości odsetek ustawowych. Pani Bożena Jadwiga Młynarczyk – Romanowska zaciągnęła pożyczkę na zakup wyposażenia gastronomicznego, samochodu osobowego do przewozu zaopatrzenia oraz banerów reklamowych. Ze środków z pożyczki nie rozliczyła się, nie zakupiła samochodu i innych w/w rzeczy. Ponadto wykreśliła wpis o działalności gospodarczej z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 04.02.2014 r. i nie zwróciła niewykorzystanej kwoty pożyczki, mimo braku zakupu przedmiotów, na które pożyczka została udzielona. W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, że Pani Bożena Jadwiga Młynarczyk – Romanowska w nieznany sposób przywłaszczyła środki publiczne. Naliczona kara umowna zgodnie z art. 483 k.c. i art. 484 § 1 k.c. w wysokości 20% kwoty pożyczki jest karą za nie rozliczenie pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie. Zamknięcie działalności gospodarczej nie było przyczyną nałożenia w/w kary. Mając powyższe na uwadze insynuowanie w programie „Interwencja”, że zachowanie KSWP jest niewłaściwe, jest co najmniej niestosowne. Stroną łamiącą postanowienia umowy pożyczki i przepisy prawa jest Pani Bożena Jadwiga Młynarczyk – Romanowska a nie KSWP. Ponadto nadmieniamy, że od czerwca 2014 r. Pani Bożena Jadwiga Młynarczyk – Romanowska nie dokonuje żadnej wpłaty na poczet zwrotu pożyczki i nie podejmuje działań zmierzających do rozliczenia się z KSWP. Pani Bożena Jadwiga Młynarczyk – Romanowska wysuwa nieprawdziwe informacje stanowiące zniesławienie i pomówienie KSWP. 

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce