Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

PARP przeznaczy 320 mln zł na wsparcie kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej

Data dodania: 13.05.2016 / Autor: Przemysław Sipika

Nawet 20 mln zł unijnego dofinansowania mogą otrzymać małe i średnie firmy z Polski Wschodniej, które w ramach konsorcjów będą tworzyć produkty sieciowe. O zakresie wsparcia i zasadach ubiegania się o pieniądze będzie można dowiedzieć się podczas cyklu spotkań zainicjowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

20 kwietnia ruszył nabór do konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wspierane będzie tworzenie kompleksowych, konkurencyjnych marek (produktów sieciowych) w określonych blokach tematycznych, np. historia, edukacja, kultura, wpisujących
się w obszar regionalnych inteligentnych specjalizacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsięwzięcia integrujące działalność małych i średnich przedsiębiorstw
w obrębie konsorcjów (minimum 10 firm). Każdy projekt powinien zawierać spójną koncepcję budowania marki uwzględniającej istniejące na terenie Polski Wschodniej atrakcje, miejsca, obiekty i inne elementy, które mogą stać się podstawą aktywności konsorcjum. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia zakładające największy wpływ na aktywizację i rozwój małych i średnich firm oraz społeczności lokalnej, przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki oraz sprzyjające transformacji struktury gospodarczej na obszarach wiejskich. Dzięki uzyskanemu wsparciu konsorcja będą mogły przeprowadzić inwestycje początkowe
(m.in. nabycie nieruchomości, wyposażenie, prace budowlane), sfinansować działania informacyjno-promocyjne, a także wypracować standardy prowadzenia działalności (m.in. poprzez możliwość skorzystania z usług szkoleniowo-warsztatowych).

19 maja br. w godz. 11.00-14.00 odbędzie się spotkanie dla świętokrzyskich mśp. Na miejsce organizacji wydarzenia wybrany został Kielecki Park Technologiczny. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny tutaj. Zgłoszenia do konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” przyjmowane są do 28 czerwca br., dlatego warto wziąć udział w spotkaniu, by poznać szczegóły i rozwiać wszelkie wątpliwości. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie www.popw.parp.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: info@parp.gov.pl.

Podobne aktualności

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" -...

15.01.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Lipnik ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

11.01.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 8/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

Czytaj więcej

Już wkrótce rozpoczniemy nabór do nowego projektu w...

10.01.2019

Projekt „Szansa na nowy start” przewiduje dwie ścieżki aktywizacji zawodowej:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce