Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Premia 100% kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą z terenu gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów

Data dodania: 12.01.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” ogłosiła dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą na obszarze gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów. Dla potencjalnych beneficjentów dedykowane są dwa konkursy.

 I.  Powstanie nowych podmiotów gospodarczych

  • Beneficjenci: osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą
  • Poziom dofinansowania: premia w wysokości 50 000,00 zł (100 % kosztów kwalifikowanych)
  • Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- zakup oprogramowania komputerowego

- zakup licencji

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości

  • Preferencjami objęto m.in. następujące operacje:

- wdrażające innowacyjne rozwiązania

- tworzące więcej niż 1 miejsce pracy

- przewidujące działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

- zakładane przez wnioskodawców należących do grupy defaworyzowanej (osoby do 35. roku życia)

- wnioskodawców posiadających doświadczenie, kwalifikacje lub zasoby odpowiednie do przedmiotu podejmowanej operacji

- osób zamieszkujących na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

 II.  Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia

  • Beneficjenci: osoby fizyczne do 35. roku życia zamierzające podjąć działalność gospodarczą
  • Poziom dofinansowania: premia w wysokości 100 000,00 zł (100 % kosztów kwalifikowanych)
  • Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- zakup oprogramowania komputerowego

- zakup licencji

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- najem lub dzierżawę maszyn, wyposażenia lub nieruchomości

  • Preferencjami objęto m.in. następujące operacje:

- wdrażające innowacyjne rozwiązania

- tworzące więcej niż 1 miejsce pracy

- przewidujące działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu

- wnioskodawców posiadających doświadczenie, kwalifikacje lub zasoby odpowiednie do przedmiotu podejmowanej operacji

- osób zamieszkujących na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy

 

Termin naboru dla obydwu konkursów: od 16 stycznia 2017 roku do 14 lutego 2017 roku

 

 

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

KSWP Staszów, telefon: 15 864 53 71

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce