Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Nabór wniosków na dotacje na dobry start dla młodych.

Data dodania: 04.09.2014 / Autor: Przemysław Sipika

Cel konkursu: wsparcie finansowe oraz merytoryczne najlepszych projektów, które realizują widoczny i szybki rozwój następujących umiejętności u młodych ludzi z małych miejscowości:

 • wykorzystania tego, co może sprzyjać młodemu człowiekowi na starcie w dorosłe życie – nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle sprawdzanie samego siebie, czyli jakie są mocne i słabe strony młodego człowieka;
 • zjednywania sobie innych – młody człowiek w projekcie powinien mieć szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się jak współpracować w grupie, m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich.

 

Wnioskodawcy (dotyczy tylko podmiotów z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców):

 • organizacje pozarządowe,
 • miejskie i gminne biblioteki,
 • miejskie i gminne domy kultury,
 • nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte
  w ramach projektu.

 

Adresaci (beneficjenci) projektów: młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. W projektach nie mogą brać udziału uczniowie szkół podstawowych.

 

Formy wsparcia:

 • dotacje do 7 500 zł przyznawane na realizację min. 6-miesięcznych projektów;
 • szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

 

Przykładowe koszty,  jakie można pokryć z dotacji:

 • zakup sprzętu (w tym komputerów, aparatów fotograficznych, mebli, instrumentów muzycznych oraz oprogramowania), remonty- wydatki te nie mogą przekroczyć łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca,
 • koszty obsługi projektu w wysokości nie przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na szkolenie).

 

Termin realizacji projektu: dotacje będą przyznawane na projekty minimum sześciomiesięczne, realizowane

pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2015 r.

Termin składania wniosków: do 6 listopada 2014 r.

 

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u doradców KSWP lub na stronie www.rownacszanse.pl

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

 

Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Tagi: Dotacje
Podobne aktualności

Nieczynne biura

19.04.2018

W dniu 20.04.2018 Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku - Kamiennej oraz Szydłowcu...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2018 z dnia 17.04.2017 r.

18.04.2018

DOTYCZĄCE WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO (kod CPV 85312320-8)

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Starachowicach

17.04.2018

W dniu 18.04.2018 Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce