Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Ruszył dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci”

Data dodania: 26.05.2015 / Autor: Przemysław Sipika

Dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ogłosił Minister Sportu i Turystyki. Nabór wniosków trwa do 10 czerwca 2015 r. i dotyczy następujących zadań:

 I.  Projekt „MultiSport” (wysokość środków: 70 000,00 zł)

Projekt „MultiSport” jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do dzieci    i młodzieży – uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, która ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu różnych sportach.

 

Główne cele zadania:

 1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 2. upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych,
 3. poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży,
 4. zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami,
 5. stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
 6. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 7. profilaktyka i korygowanie wad postawy,
 8. zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,
 9. optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej,
 10. wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej,
 11. identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

II.  Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (wysokość środków: 3 371 818,00 zł).

Zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” polega na dofinansowaniu przedsięwzięć sportowych realizowanych w obszarze sportu powszechnego. Adresatami przedmiotowego projektu będą dzieci i młodzież szkolna biorąca udział  we współzawodnictwie sportowym realizowanym w różnych sportach. Zadanie zakłada stworzenie możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży w ogólnopolskich
i ponadregionalnych przedsięwzięciach sportowych

Główne cele zadania:

 1. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
 3. krzewienie idei fair play,
 4. ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.

 III.  O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, mogą ubiegać się:

 1. zadanie Projekt „MultiSport” adresowane jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności do stowarzyszeń posiadających odpowiednie (ponadregionalne, wojewódzkie) struktury organizacyjne.
 2. zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, ogólnopolskich i ponadregionalnych stowarzyszeń (posiadających struktury organizacyjne na terenie kraju).

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 

Telefon: 41 375 14 55 

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce