Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zrealizowano pierwszy wyjazd w ramach Projektu Erasmus+!

Data dodania: 09.09.2015 / Autor: Przemysław Sipika

W okresie od 23 sierpnia do 29 sierpnia 2015 r. w ramach projektu „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji" (Erasmus+), odbył się pierwszy wyjazd szkoleniowy do Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy projektu podczas mobilności wzięli udział w pięciodniowym szkoleniu, podczas którego nabyli wiedzę z zakresu funkcjonującego w Wielkiej Brytanii procesu nauczania osób dorosłych ukierunkowanego na wspieranie przedsiębiorczości. Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. uwarunkowań kulturowych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych mających wpływ na kształcenie w państwie przyjmującym; metod zarządzania, przygotowania, realizacji form szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości; metod i narzędzi kształcenia wspierających rozwój kreatywności, inicjatywności oraz innowacyjności; metod monitoringu i ewaluacji form kształcenia
z zakresu przedsiębiorczości (w tym walidacji uzyskiwanych kompetencji) oraz wykorzystania w kształceniu technologii ICT. W ramach części praktycznej szkolenia uczestnicy projektu odbyli wizytę studyjną do instytucji zajmującej
się edukacją dorosłych z zakresu przedsiębiorczości. Już niebawem w ramach projektu odbędą się kolejne mobilności,
po których uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie finalnych rezultatów projektu tj.:

  • Ponadnarodowego Standardu kształcenia dorosłych w celu pobudzania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości;
  • Elektronicznej publikacji na temat znaczenia kształcenia dorosłych w zakresie przedsiębiorczości w dobie globalizacji, szans i możliwości kształcenia dorosłych na poziomie europejskim oraz skutecznych metod
    i narzędzi kształcenia stymulujących rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, inicjatywności i innowacyjności
  • Prezentacji multimedialnej na temat założeń projektu, jego rezultatów oraz korzyści płynących z realizacji projektów mobilności.

Powyższe rezultaty projektu, które udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie, zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania na niniejszej stronie internetowej (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce