Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Do 3,5 mln zł dotacji dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego

Data dodania: 07.09.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z Łodzi ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zamierzające realizować projekty w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.

I.           Podstawowe informacje dotyczące naboru

 • Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (dla mikro i małych przedsiębiorstw) lub 45% (dla średnich przedsiębiorstw);
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 3,5 mln zł;
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł;
 • Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

-        wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R,

-        wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje (wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane
w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata).

 • Preferencjami objęto m.in. projekty:

-        wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego,

-        realizowane na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI),

-        realizowane na obszarze wiejskim,

-        zakładające wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,

-        innowacyjne.

II.          Wydatki, jakie można sfinansować w ramach projektu:

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w szczególności:

-        zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanychdo środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

-        zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,

-        zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii,

-        zakup materiałów i robót budowlanych,

-        dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego.

 • szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat;

III.        Limity wydatków ujętych w projekcie

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu (kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych projektu);
 • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą (kwalifikowalne do wysokości
  5% wydatków kwalifikowalnych projektu);
 • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej (kwalifikowalne
  do wysokości 30 % wydatków kwalifikowalnych projektu).

IV.       Termin naboru: od 16 października 2017 r. do 9 listopada 2017 r.

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

 

Kontakt:

KSWP Piotrków Trybunalski, telefon: 44 647 48 08

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce