Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje na infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub kulturową

Data dodania: 06.11.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Lokalne Grupy Działania: „U-ŹRÓDEŁ” oraz „Nad Czarną i Pilicą” prowadzą nabory wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach naboru wsparciem objęte zostaną inwestycje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej.

I.Informacje dotyczące naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

 • Nabór prowadzony jest w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa
 • Wnioskodawcy: osoby prawne, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju, tj. na obszarze gmin: Białaczów, Bliżyn, Paradyż, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów.
 • Maksymalna wysokość wsparcia:

- dla osób prawnych spoza sektora finansów publicznych: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do poziomu 100%,

- dla osób prawnych będących jednostkami sektora finansów publicznych: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do poziomu 63,63%.

 • Zakres tematyczny: w ramach naboru wsparciem objęte zostaną inwestycje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej;
 • Termin naboru: od 23 października 2017 roku do 14 listopada 2017 roku.

II. Informacje dotyczące naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Nad Czarną i Pilicą”

 • Nabór prowadzony jest w ramach Przedsięwzięcia: 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa;
 • Wnioskodawcy: osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność oraz jednostek sektora finansów publicznych. Inwestycje muszą być realizowane na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, tj. na obszarze gmin: Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce, Słupia (Konecka);
 • Maksymalna wysokość wsparcia: refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych;
 • Wartość dofinansowania wynosi od 75 000 zł do 300 000 zł;
 • Zakres tematyczny: budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturowej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie, zakup rzeczy i środków trwałych;
 • Termin naboru: od 25 października 2017 roku do 24 listopada 2017 roku.

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

12.01.2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w...

Czytaj więcej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze...

12.01.2018

Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce