Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

NABÓR NA SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI

Data dodania: 26.10.2015 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż trwa nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie pn. „Język angielski dla nauczycieli na poziomie A2-B2”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli do 31 sierpnia 2020 r. prowadzenie zajęć językowych w placówkach wychowania przedszkolnego powierzyć można nauczycielom wychowania przedszkolnego, nieposiadającym kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymującym się znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2.

Dla kogo: Szkolenie adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego znających język angielski na poziomie A2. Szkolenie zakłada nabycie przez uczestników takiej kompetencji językowej i komunikacyjnej, aby umożliwiła ona podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dzięki zastosowanym elementom praktycznym oraz dostosowaniu trybu zajęć do godzin pracy zawodowej, szkolenia umożliwią najbardziej efektywne nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Cel szkolenia: nabycie przez uczestników takiej kompetencji językowej i komunikacyjnej, aby umożliwiła ona podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dzięki zastosowanym elementom praktycznym oraz dostosowaniu trybu zajęć do godzin pracy zawodowej, szkolenia umożliwią najbardziej efektywne nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Program szkolenia: zgodny jest z założeniami „Ramowego programu kursu z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego”, zatwierdzonego przez MEN i zakłada realizację 240 godzin dydaktycznych. Program szkolenia przewiduje zajęcia praktyczne doskonalące komunikację językową – czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie oraz zajęcia teoretyczne utrwalające zasady gramatyki. Na zajęciach każdego z poziomów przewidziana jest praca w małych grupach (do 10 osób), wykorzystanie rzutnika multimedialnego i sprzętu audio.

Miejsce szkolenia: Końskie

Koszt szkolenia:  1700,00 zł. (możliwa płatność ratalna) + koszt egzaminu zewnętrznego

Cena za 1 godzinę zajęć wynosi 7,08 zł.

Kontakt:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A

26-200 Końskie

tel. 41 375 14 55

e-mail: b_kulbicka@kswp.org.pl                                    

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce