Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ProjektZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2018 z dnia 17.04.2017 r.

Data dodania: 18.04.2018 / Autor: Mateusz Kania
DOTYCZĄCE WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO (kod CPV 85312320-8)
Czytaj więcej


Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/RR/2018 z dnia 15.03.2018 r.

Data dodania: 06.04.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego, dotyczącego wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń „AutoCAD” oraz „Szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu” dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” nr RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.
Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 29.03.2018 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, że w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego nr 6/RR/2018 z dnia 22.03.2018 r. dotyczącego zakupu i dostawy 20 pendrive-ów stanowiących materiały szkoleniowe dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” nr RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Oferenta:
Czytaj więcej


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wznawia nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Data dodania: 29.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Wszystkie zainteresowane osoby w celu zgłoszenia chęci do uczestnictwa w projekcie proszone są o wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO i dostarczenie go do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich (sekretariat pok.18).
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RR/2018 z dnia 15.03.2018 r.

Data dodania: 15.03.2018 / Autor: Mateusz Kania
w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru dostawcy pendrive-ów
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RR/2018 z dnia 15.03.2018 r. w trybie rozeznania rynku

Data dodania: 15.03.2018 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kod CPV 80500000-9)
Czytaj więcej


Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Data dodania: 15.03.2018 / Autor: Mateusz Kania
nr 2/RR/2018 z dnia 28.02.2018 r.
Czytaj więcej


Spotkanie Informacyjne „Zewnętrzne źródła finansowania szansą na rozwój MŚP”

Data dodania: 09.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Cel spotkania: pozyskanie przez uczestników spotkania informacji o możliwościach i dostępnych instrumentach zewnętrznych źródeł finansowania z udziałem Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020 na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz zdobycie wiedzy o merytorycznych i finansowych aspektach tworzenia poprawnego biznesplanu.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPSW.02.01

Data dodania: 01.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Zapytanie ofertowe nr 5/RPSW.02.01 na zakup i dostawę wielofunkcyjnego urządzenia audio w ramach zadania: „Zakup zestawu sprzętu komputerowego i biurowego”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/RPSW.02.01

Data dodania: 01.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika
Zapytanie ofertowe nr 4/RPSW.02.01 na zakup i dostawę zestawu sprzętu komputerowego (laptop, mysz bezprzewodowa, słuchawki)
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce