Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ProjektINFORMACJA O WYBORZE DORADCY ZAWODOWEGO

Data dodania: 22.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 08.03.2019 r.
Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE PSYCHOLOGA

Data dodania: 22.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 08.03.2019 r.
Czytaj więcej


Zamknięcie naboru uczestników do projektu „Szansa na nowy start” – ścieżka samozatrudnienie w Piotrkowie Trybunalskim !

Data dodania: 22.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Nabór do ścieżki samozatrudnienie w ramach projektu „Szansa na nowy start” w Piotrkowie Trybunalskim zostanie zamknięty 22.03.2019 r. o godz. 15.30.
Czytaj więcej


Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na nowy start” – ścieżka samozatrudnienie !

Data dodania: 22.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Nabór do ścieżki samozatrudnienie w Łodzi zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.
Czytaj więcej


Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na nowy start” – ścieżka przekwalifikowanie

Data dodania: 14.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

Data dodania: 14.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 12/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 27.02.2019 r., dotyczącego wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Efektywne kształcenie zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia 13.03.2019 r.

Data dodania: 13.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kody CPV: 80500000-9)
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPLD.10.02.02-10-0018/18 w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru doradcy zawodowego

Data dodania: 08.03.2019 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Szansa na nowy start” nr RPLD.10.02.02-10-0018/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”.
Czytaj więcej


14 marca rusza nabór uczestników do projektu „Szansa na nowy start” – ścieżka samozatrudnienie !

Data dodania: 27.02.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Nabór prowadzony będzie w okresie od 14 marca do 22 marca 2019 r. Do projektu zgłosić się mogą Osoby zamieszkujące w województwie łódzkim, które spełnią jeden z poniższych warunków:
Czytaj więcej


11 lutego rusza nabór uczestników do projektu „Szansa na nowy start” – ścieżka przekwalifikowanie

Data dodania: 28.01.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane , Projekt
Nabór prowadzony będzie w okresie od 11 lutego do 15 marca 2019 r.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce