Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacja na OZE dla świętokrzyskich przedsiębiorstw

Data dodania: 06.10.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małychi średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

1) głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

2) zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

Wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnychw procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłui usług.

 I. Podstawowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach RPO WŚ 2014-2020

  • Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Realizowane projekty muszą znajdowaćsię na terenie województwa świętokrzyskiego;
  • Maksymalna wysokość dofinansowania uzależniona jest od charakteru projektu (inwestycje w odnawialne źródła energii lub inwestycje wpływające na poprawę efektywności energetycznej) i wynosi:

- od 65% do 80% kosztów kwalifikowalnych (dla mikro i małych przedsiębiorstw),

- od 55% do 70% kosztów kwalifikowalnych (dla średnich przedsiębiorstw).

  • Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł;
  • Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł;
  • Preferencjami objęto m.in. projekty charakteryzujące się:

-  największą efektywnością,

- kompleksowością (zmniejszenia zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną, cieplną, redukcja emisji zanieczyszczeń, redukcja zużycia wody),

- największą redukcją CO2 do atmosfery,

  • Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%; natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

 

 II. Ograniczenia w ramach konkursu:

  • Budynki /obiekty będące przedmiotem projektu nie mogą mieć charakteru mieszkalnego, jak również nie mogą być przeznaczone na działalność związaną z wynajmem;
  • Wyklucza się możliwość przeznaczenia budynków/obiektów będących przedmiotem projektu do pełnienia funkcji mieszkaniowych;
  • W ramach działania termomodernizacji mogą podlegać włącznie budynki, w których jest prowadzona bieżąca działalność gospodarcza przez Wnioskodawcę;
  • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne ma prowadzić do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach w wysokości co najmniej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego każdego budynku.

III. Termin naboru: od 2 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

 

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce