Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nowy projekt z zakresu nauki języka angielskiego

Data dodania: 26.03.2013 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Projekt „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” realizowany przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.6.”Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2  „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” na podstawie podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cel projektu:

Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji pozaformalnej poprzez ułatwienie dostępu dorosłym mieszkańcom powiatu koneckiego  do szkoleń z zakresu ICT i znajomości języków obcych
w okresie realizacji projektu.

 Miejsce realizacji:

Powiat konecki

 Grupy docelowe:

Projekt obejmie wsparciem łącznie 10 osób bezrobotnych i 38 osób pracujących znajdujących się w przedziale wiekowym od 25 lat do 64 lat zamieszkałych na terenie powiatu koneckiego.

 Dostępne formy wsparcia:

Szkolenia:

- Język angielski – poziom podstawowy (zakres A1,  A2, 240 godz.);

- Język angielski – poziom podstawowy (zakres A2, 120 godz.);

- Język angielski – poziom średniozaawansowany (zakres B1, B2, 240 godz.);

- Profesjonalna obsługa komputera (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL- CORE)  

   (120 godz.).

Podobne aktualności

Do 500 tys. zł na przetwórstwo m.in. mleka, mięsa, owoców...

18.01.2019

Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty związane z przetwórstwem produktów rolnych. Przetwarzanymi produktami mogą być m.in.:...

Czytaj więcej

"Nowy Rok 2019. Nowe możliwości dla przedsiębiorców" -...

15.01.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Gminy Lipnik ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne pt. „NOWY...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

11.01.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 8/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce