Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nowy projekt z zakresu nauki języka angielskiego

Data dodania: 26.03.2013 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Projekt „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” realizowany przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.6.”Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2  „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” na podstawie podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cel projektu:

Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji pozaformalnej poprzez ułatwienie dostępu dorosłym mieszkańcom powiatu koneckiego  do szkoleń z zakresu ICT i znajomości języków obcych
w okresie realizacji projektu.

 Miejsce realizacji:

Powiat konecki

 Grupy docelowe:

Projekt obejmie wsparciem łącznie 10 osób bezrobotnych i 38 osób pracujących znajdujących się w przedziale wiekowym od 25 lat do 64 lat zamieszkałych na terenie powiatu koneckiego.

 Dostępne formy wsparcia:

Szkolenia:

- Język angielski – poziom podstawowy (zakres A1,  A2, 240 godz.);

- Język angielski – poziom podstawowy (zakres A2, 120 godz.);

- Język angielski – poziom średniozaawansowany (zakres B1, B2, 240 godz.);

- Profesjonalna obsługa komputera (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL- CORE)  

   (120 godz.).

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce