Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

OSTATECZNA LISTA BIZNES PLANÓW ZAKWALFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI

Data dodania: 04.04.2013 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

W RAMACH PROJEKTU „WŁASNA FIRMA TO TWOJA SZANSA”

 KOBIETY

LISTA PODSTAWOWA

Lp.

Numer biznes planu

Liczba uzyskanych punktów

1.

11/BOS/2012

91,0

2.

3/BOS/2012

90,0

3.

6/BST/2012

89,5

4.

7/BST/2012

87,5

5.

20/BOS/2012

87,5

6.

21/BOS/2012

85,0

7.

14/BST/2012

84,5

8.

9/BST/2012

83,5

9.

8/BOS/2012

82,0

10.

26/BST/2012

81,0

11.

4/BST/2012

80,5

12.

5/BOS/2012

80,5

13.

41/BST/2013

79,0

14.

6/BOS/2012

78,5

15.

40/BST/2013

78,0

16.

43/BST/2013

78,0

17.

12/BST/2012

76,5

18.

16/BST/2012

75,5

19.

2/BOS/2012

72,0

20.

24/BST/2012

71,5

21.

30/BOS/2013

71,5

22.

46/BST/2013

70,5

23.

25/BST/2012

70,5

24.

3/BST/2012

69,5

 LISTA REZERWOWA

Lp.

Numer biznes planu

Liczba uzyskanych punktów

1.

32/BST/2012

66,0

2.

39/BST/2013

65,5

3.

37/BST/2013

64,5

4.

13/BST/2012

63,5

5.

42/BST/2013

62,5

6.

19/BST/2012

62,0

7.

17/BOS/2012

61,5

8.

12/BOS/2012

60,5

 LISTA BIZNES PLANÓW, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW

Lp.

Numer biznes planu

Liczba uzyskanych punktów

1.

19/BOS/2012

59,5

2.

7/BOS/2012

56,0

3.

4/BOS/2012

55,5

4.

36/BST/2013

51,5

5.

25/BOS/2012

51,5

6.

18/BST/2012

51,0

MĘŻCZYŹNI

LISTA PODSTAWOWA

Lp.

Numer biznes planu

Liczba uzyskanych punktów

1.

16/BOS/2012

87,5

2.

18/BOS/2012

85,5

3.

26/BOS/2013

83,5

4.

23/BST/2012

83,0

5.

1/BOS/2012

80,5

6.

10/BOS/2012

80,0

7.

28/BOS/2013

79,5

8.

14/BOS/2012

75,5

9.

15/BOS/2012

73,5

10.

33/BST/2013

68,0

11.

28/BST/2012

66,5

LISTA REZERWOWA

Lp.

Numer biznes planu

Liczba uzyskanych punktów

1.

20/BST/2012

63,5

2.

24/BOS/2012

62,0

LISTA BIZNES PLANÓW, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY MINIMALNEJ LICZBY PUNKTÓW

Lp.

Numer biznes planu

Liczba uzyskanych punktów

1.

13/BOS/2012

12,0

2.

22/BOS/2012

10,0

3.

29/BOS/2013

5,0

 

Powyższe listy są listami ostatecznymi. W związku z tym, że łączna wartość wniosków rekomendowanych do przyznania wparcia finansowego jest mniejsza niż posiadane środki, dofinansowanie zostało przyznane dodatkowo jednej osobie (pierwsza osoba z listy rezerwowej).                                                                                                                                                                                     Wparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej zostanie przyznane 35 uczestnikom (24Kobiet+11 Mężczyzn), których biznes plany zostały najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków.

Podobne aktualności

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

14.03.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 12/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

13.03.2019

dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kody CPV: 80500000-9)

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce