Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Wsparcie obszarów wiejskich

Data dodania: 15.11.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą ogłosiła kilka nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W konkursach ogłoszonych przez LGD „Krzemienny Krąg” o wsparcie mogą wnioskować

 1. Osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą;
 2. Mikro i małe przedsiębiorstwa zamierzające rozwijać działalność gospodarczą;
 3. Osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą zamierzające tworzyć lub rozwijać atrakcyjne produkty i usługi turystyczne.

Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków

 • koszty ogólne (np. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego w tym studia wykonalności),
 • roboty budowlane lub usługi,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • środki transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych,
 • pozostałe rzeczy, w tym materiały, które są uzasadnione zakresem inwestycji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Preferencjami objęto

 • inwestycje w działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu,
 • wnioskodawców należących do grupy defaworyzowanej (osoby do 34. roku życia),
 • projekty dotyczące uruchomienia/prowadzenia działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Krzemienny Krąg” (zgodnie z nr sekcji PKD), tj. Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (Sekcja I), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (Sekcja R), Handel hurtowy i detaliczny (Sekcja G), Działalność organizacji członkowskich (Sekcja S),
 • inwestycje zakładające utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy,
 • wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub prowadzą działalność na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (tj. gminy: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą) od co najmniej 12 miesięcy.

 

Minimalne i maksymalne kwoty pomocy przewidziane dla poszczególnych konkursów

I.  „Podejmowanie działalności gospodarczej”

 • Wnioskodawcy: osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą;
 • Maksymalna wysokość wsparcia: 100 000,00 zł (premia).

II. „Rozwój działalności gospodarczej”

 • Wnioskodawcy: osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą;
 • Wartość dofinansowania:

- maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 180 000,00 zł,

- minimalna wysokość pomocy przyznanej na jedną inwestycję wynosi 50 000,00 zł.

 • Maksymalna wysokość wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych.

III. „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

 • Wnioskodawcy: osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą;
 • Wartość dofinansowania:

- maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 150 000,00 zł,

- minimalna wysokość pomocy przyznanej na jedną inwestycję wynosi 25 001,00 zł.

 • Maksymalna wysokość wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych.

 

Termin naboru wniosków dla wszystkich wymienionych konkursów: od 16.11.2017 roku do 30.11.2017 roku.

 

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Starachowice, telefon: 41 2753545

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce