Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Spotkanie informacyjne

Data dodania: 27.04.2018 / Autor: Mateusz Kania

Urząd Miasta w Łodzi we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców, start-upy oraz osoby planujące założenie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne:

Zewnętrzne źródła finansowania szansą na rozwój dla MŚP

Cel spotkania: pozyskanie przez uczestników spotkania informacji o dostępnych instrumentach zewnętrznych źródeł finansowania z udziałem Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020 na rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz zdobycie wiedzy o merytorycznych i finansowych aspektach tworzenia biznesplanu.

Program spotkania:

  1. Dotacje dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w perspektywie finansowej 2014 – 2020;
  2. Zwrotne formy finansowania w postaci pożyczek w ramach instrumentu JEREMIE 2 i innych;
  3. Rzetelny biznesplan – zasady tworzenia części merytorycznej oraz finansowej biznesplanu
    w najważniejszych obszarach: analiza rynku, opis przedsięwzięcia, planowanie przepływów finansowych, wskaźniki efektu ekonomicznego projektu;
  4. Indywidualne konsultacje z uczestnikami spotkania.

Prowadzący: specjaliści Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości:

  • Izabela Magierowska – ekonomistka, absolwentka Politechniki Radomskiej. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z „Zarządzania finansami” w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Wieloletni pracownik Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Przez cały okres kariery zawodowej realizuje działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości, pomagające osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, działania na rzecz innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiania firmom dostępu do finansowania działalności gospodarczej, realizację programów ze środków funduszy europejskich oraz ścisłą współpracę z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskiem otoczenia biznesu.
  • Mirosław Czarnecki – absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z „Doradztwa podatkowego” w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizowania i oceny wniosków beneficjentów pod kątem możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz monitorowania projektów finansowanych w ramach instrumentów finansowych UE. Wieloletni Konsultant Krajowego Systemu Usług.
  • Tomasz Dudziak – absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Od kilkunastu lat związany z rynkiem handlu i marketingiem. W ostatnich latach kariery zawodowej realizuje się w doradztwie biznesowym w obszarze pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Europejskich.

Miejsce:  Urząd Miasta Łodzi, Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą,
al. Politechniki 32, Łódź

Termin: 07.czerwca 2018 r.

Godzina: 10:00 – 14:00

Czas trwania: 4 godziny

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

19.11.2018

dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki (kody CPV: 80500000-9)

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

19.11.2018

dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego (kody CPV: 80500000-9)

Czytaj więcej

Nieczynne biura

16.11.2018

W dniu 19.11.2018 r. Biura Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach oraz Skarżysku - Kamiennej będzie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce