Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Spotkanie "Innowacje społeczne w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"

Data dodania: 11.10.2013 / Autor: Mateusz Kania

W dniu 30.09.2013r Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Wydział Innowacyjności

Tematem spotkania była „Unia Innowacji” – Inicjatywa przewodnia Strategii „Europa 2020”  KE zainicjowała pilotażowy program europejskiej innowacji społecznej, która opiera się na 3 istniejących instrumentach: program Progress, sieci EURES i europejskim instrumencie mikrofinansowym na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2014.  Głównymi celami programu są:

- zwiększenie odpowiedzialności za osiąganie unijnych celów w obszarze zatrudnienia, spraw społecznych i warunków pracy wśród głównych osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki,

- wspieranie budowania odpowiednich, dostępnych i wystarczających systemów zabezpieczenia społecznego i rynków pracy,

- modernizacji prawa Unii zgodnie z zasadami inteligentnych regulacji,

- promowanie mobilności geograficznej pracowników,

- promowanie zatrudnienia i włączenia społecznego poprzez zwiększenie poziomu mikrofinansów.

Na spotkaniu zostało przedstawionych pięć celów strategicznych, które spowodują wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadząc tym samym  do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE:

  1. Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności.
  2. Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa mazowieckiego.
  3. Wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie.
  4. Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz pro przedsiębiorczych sprzyjających kreatywności oraz kooperacji.
  5. Wzmocnienie społeczeństwa informacyjnego jako zasadniczego czynnika dla rozwoju innowacyjności.  
Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce