Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie „Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służb bhp”

Data dodania: 20.02.2014 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Szkolenia

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż został uruchomiony nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie „Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służb bhp”

Cel szkolenia: 

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

1. Przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. Analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

3. Organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

4. Pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Program szkolenia - 64 godz.

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP);

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy;

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy;

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy;

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka;

8. Nowoczesne metody pracy służby bhp;

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobyta wiedzę i umiejętności.

 

Miejsce szkolenia: KSWP Końskie, ul. Staszica 2a

Koszt szkolenia:  570,00 zł brutto.

 

Kontakt:

KSWP Końskie

ul. Staszica 2a, 26-200 Końskie

tel. 41 260 46 42, e-mail: m_cias@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

19.11.2018

dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki (kody CPV: 80500000-9)

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

19.11.2018

dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego (kody CPV: 80500000-9)

Czytaj więcej

Nieczynne biura

16.11.2018

W dniu 19.11.2018 r. Biura Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach oraz Skarżysku - Kamiennej będzie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce