Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Już wkrótce nowy projekt szkoleniowo – stażowy pn. „Aktywność to Twoja szansa”

Data dodania: 23.02.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Projekt „Aktywność to Twoja szansa” realizowany będzie przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej 108 osób, w wieku od 15 do 29 roku życia (65 kobiet i 43 mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET w tym, wyłącznie osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w UP poprzez udział w/w osób w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

 

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (65 kobiet i 43 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

 

Dostępne formy wsparcia

I. Indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym, opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

II. Grupowe poradnictwo zawodowe

III. Szkolenia:

1. Magazynier - Operatora wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Czas trwania: 75 godz./ os. (60 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy)

2. Kelner z elementami baristy, obsługą kasy fiskalnej + certyfikat ECDL BACE

Czas trwania: 114 godz./os.(40 godz. teorii + 74 godz. praktyki)

Praktyka: obsługa kasy fiskalnej (8 godz.), warsztaty z baristyki (16 godz.), obsługa komputera (50 godz.)

3. Przedstawiciel handlowy + certyfikat ECDL BACE

Czas trwania: 100 godz./os. (50 godz. teorii + 50 godz. praktyki)

IV. Staże: 6 miesięczne dla 108 osób.

  

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                                           KSWP Kielce                                      

Barbara Kulbicka                                        Mariola Nowak

b_kulbicka@kswp.org.pl                             m_nowak@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 41                                        tel.: 41 343 17 80

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce