Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie na szkolenie z rachunkowości działalności badawczo-rozwojowej – możliwość uzyskania dofinansowania 80% kosztów szkolenia

Data dodania: 23.08.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Szkolenia

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników na szkolenie „Rachunkowość i sprawozdawczość działalności badawczo-rozwojowej (B+R)”.

Szkolenie adresowane jest do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują, bądź zamierzają realizować projekty badawczo-rozwojowe. W zajęciach mogą wziąć udział właściciele, kadra zarządzająca
i pracownicy działów księgowych przedsiębiorstw, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych finansowanych z dotacji zewnętrznych.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Podniesienie kompetencji w zakresie dokumentowania, księgowania i rozliczania działalności badawczo-rozwojowej. Uczestnicy zajęć poznają praktyczne aspekty właściwego rozliczania oraz ewidencjonowania prac B+R. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane w realizowaniu własnych projektów badawczo-rozwojowych lub przedsięwzięć zgłaszanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (np. funduszy Unii Europejskiej).

Program szkolenia:

1. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w Ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)

- definicja wartości niematerialnych i prawnych w świetle prawa bilansowego,

- zaliczki na WNiP,

- regulacje dotyczące WNiP w MSR

- problemy z identyfikacją wartości niematerialnych i prawnych ze względu na różnice pomiędzy MSR a ustawą o rachunkowości

2. Dokumentowanie procesu faktycznego wytworzenia WNiP

- kryteria ujęcia jako składnika wartości niematerialnych

- wytworzenie składnika wartości niematerialnych we własnym zakresie

3. Analiza przesłanek zaliczenia prac rozwojowych do aktywów niematerialnych

4. Prace badawcze i rozwojowe – rozróżnienie

- ujęcie księgowe prac badawczych

- ujęcie księgowe prac rozwojowych

5. Podatkowe rozliczenie kosztów prac badawczo-rozwojowych

- działalność badawczo-rozwojowa w świetle Ustawy o podatku dochodowym

6. Kapitalizacja prac rozwojowych

- kryteria kapitalizacji

- wartość nakładów

- koszty podlegające aktywowaniu

- moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji

- kapitalizacja późniejszych nakładów

7. Wycena prac rozwojowych

8. Utrata wartości prac rozwojowych

- przesłanki utraty wartości

9. Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych finansowanych z dotacji zewnętrznych

- ewidencjonowanie dotacji, kosztów oraz przychodów

10. Sprawozdawczość prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

- ewidencja prac badawczo-rozwojowych

- sprawozdawczość do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

Czas: 8 h dydaktycznych

Miejsce szkolenia: Kielce

Termin: 02.10.2018 r.

Koszt szkolenia: 600 zł netto/osoba. Szkolenie może być częściowo zrefundowane z funduszy Unii Europejskiej. (dofinansowanie do 80% kosztów szkolenia)!!!

UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  • Doświadczonego trenera
  • Drukowane materiały szkoleniowe
  • Certyfikat
  • Wsparcie merytoryczne
  • Serwis kawowy

KONTAKT:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63, 41 260 46 16 lub 41 375 14 55

e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce