Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Premia technologiczna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie z programu przyznawane jest w formie częściowej spłaty kredytu

Data dodania: 02.02.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił nabór wniosków do Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wnioskować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach wsparcia wypłacana będzie premia technologiczna przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu technologicznego. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

 

  • W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:

- zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo

- wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • Poziom dofinansowania: dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł
  • Poziom wsparcia: premia technologiczna od 20% do 70% (intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy)
  • Warunki konieczne: posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej, potwierdzonej warunkową umową kredytu technologicznego lub promesą
  • Kredyt technologiczny może być przeznaczony na następujące wydatki niezbędne do wdrożenia danej technologii:

- zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej

- zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych

- zakup używanych środków trwałych

- zakup robót i materiałów budowlanych

- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

- pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części

- wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii

 

 

Termin naboru wniosków: od 20 lutego 2017 roku do 29 marca 2017 roku

 

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

KSWP Końskie, telefon: 41 375 14 55, 41 260 46 63

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce