Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Usługi doradczeBezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

Data dodania: 19.01.2018 / Autor: Mateusz Kania
Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub odchodzące z rolnictwa nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, pomostowe oraz szkoleniowo-doradcze ze środków Funduszy Europejskich na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj więcej


Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnictwie

Data dodania: 12.01.2018 / Autor: Mateusz Kania
Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Czytaj więcej


Przedsiębiorco ! Już są dofinansowania na kształcenie ustawiczne pracowników. Nie czekaj przyjdź i skorzystaj!

Data dodania: 10.08.2017 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorców pragnie poinformować Przedsiębiorców i Pracowników kolejnej możliwość dofinansowania na działania związane z kształceniem ustawicznym.
Czytaj więcej


Przedsiębiorco! Już jest, dofinansowanie na kursy, szkolenia oraz studia dla pracowników i pracodawców.

Data dodania: 31.07.2017 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o możliwości sfinansowania kursów i studiów podyplomowych, egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności a także badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych od podjęcia kształcenia, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Czytaj więcej


100 tysięcy złotych dla podejmujących działalność gospodarczą

Data dodania: 24.07.2017 / Autor: Mateusz Kania
Lokalna Grupa Działania (LGD) „Dolina rzeki Grabi” ogłosiła nabór wniosków na projekty współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Czytaj więcej


Do 300 tysięcy złotych dotacji na rozwój działalności gospodarczej

Data dodania: 24.07.2017 / Autor: Mateusz Kania
Lokalna Grupa Działania (LGD) „Dolina rzeki Grabi” ogłosiła nabór wniosków na projekty współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020
Czytaj więcej


Kolejna edycja dotacji na złożenie działalności gospodarczej

Data dodania: 14.07.2017 / Autor: Mateusz Kania
Już od 17 lipca 2017 r. można składać formularze rekrutacyjne do projektu na dotacje dla osób powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz spełniających następujące kryteria:
Czytaj więcej


Uwaga kolejne nabory na dotacji na złożenie działalności gospodarczej

Data dodania: 05.07.2017 / Autor: Mateusz Kania
Osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą w województwie świętokrzyskim mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania, warunki przedstawiają się następująco:
Czytaj więcej


Masz pomysł na ciekawą inicjatywę? Szukasz finansowego wsparcia? Teraz masz szansę pozyskać „grant”.

Data dodania: 09.06.2017 / Autor: Mateusz Kania
Aktualnie trwa nabór wniosków do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) Dofinansowanie: Maksymalna kwota dotacji wynosi 80.000 zł i może stanowić maks. 50% całkowitych kosztów projektu
Czytaj więcej


Szukasz Pracy? Skorzystaj!

Data dodania: 09.06.2017 / Autor: Mateusz Kania
„Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt w ramach RPO WŚ 10.2.2. pn. „Szukasz Pracy? Skorzystaj!”.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce