Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

5 sierpnia rusza nabór wniosków na dotację dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach formalnej sieci powiązań kooperacyjnych

Data dodania: 01.08.2013 / Autor: Mateusz Kania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Nasi Doradcy pomogą przygotować  i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

5 sierpnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego rozpocznie nabór wniosków do działania 1.2. „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw” w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Termin zakończenia naboru to 09 września 2013 r.

Maksymalna intensywność pomocy udzielona w ramach wynosi maksymalnie 50%

Maksymalna kwota wsparcia to 3 999 999 PLN

Do udziału w konkursie zaprasza się następujące podmioty gospodarcze:

  • podmioty prowadzące mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa - zarejestrowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego, prowadzące działalność gospodarczą w ramach formalnej sieci powiązań kooperacyjnych (konsorcja, klastry, stowarzyszenia, związki) funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego- działające na rynku powyżej 6 miesięcy.

W ramach konkursu kwalifikowany jest zakup  nowych środków trwałych 
i aktywów materialnych, w tym m.in: maszyn i narzędzi, przyrządów
i aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Środki z dotacji mogą być przeznaczone również na dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez grupę przedsiębiorstw, w szczególności na:

  • dofinansowanie kosztów zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania klasterem przemysłowym,
  • dofinansowanie kosztów zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej przez klaster przedsiębiorstw,
  • dofinansowanie kosztów budowy i rozbudowy klastrów o znaczeniu regionalnym,

Szczegółowych informacji odnośnie działania 1.2. „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw” Oś Priorytetowa 1 Rozwój Przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 udzielają doradcy KSWP.

Zapraszamy!

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce