Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

5 sierpnia rusza nabór wniosków na dotacje wspierające działalność dydaktyczną i badawczą szkół wyższych oraz palcówek sektora „badania i rozwój”

Data dodania: 01.08.2013 / Autor: Mateusz Kania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”

 

Nasi Doradcy pomogą przygotować  i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

5 sierpnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego rozpocznie  nabór wniosków do działania  2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów nie objętych pomocą publiczną i 50% kosztów kwalifikowanych projektu- dla projektów objętych pomocą publiczną.

Maksymalna wartość projektu wynosi nawet 3 999 999 PLN

Termin zakończenia naboru to 09 września 2013 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:

 • instytucje sfery B+R i organizacje (sieci, konsorcja) sfery B+R,
 • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne działające w ich imieniu,
 • związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • uczelnie wyższe,
 • specjalistyczne placówki ochrony zdrowia prowadzące działalność badawczą,
 • jednostki naukowo-badawcze,
 • specjalistyczne ośrodki zdrowia,
 • działające i podejmujące inwestycje na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Środki z dotacji można przeznaczyć na następujące cele:

 • inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów, realizowane przez jednostki naukowe,
 • dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych
  i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska,
 • budowę, przebudowę, modernizację i wyposażenie obiektów dydaktycznych i badawczych uczelni wyższych oraz przebudowę, modernizacja i wyposażenie obiektów specjalistycznych placówek ochrony zdrowia, w tym wsparcie wdrażania nowych, innowacyjnych metod leczenia i rehabilitacji w wysoko specjalistycznych ośrodkach zdrowia.

Szczegółowych informacji odnośnie działania 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” udzielają doradcy KSWP.

Zapraszamy!

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce