Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Do 100 tysięcy złotych premii na podjęcie działalności gospodarczej

Data dodania: 01.06.2017 / Autor: Mateusz Kania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” ogłosiło nabór wniosków na projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Nabór wniosków rozpocznie się 09.06.2017 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) LGD „Dorzecze Bobrzy”, tj. na obszarze gmin: Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk.

Podstawowe informacje nt. ogłoszonego konkursu nr 3/2017 Przedsięwzięcie 2.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR" poniżej.

I.           Informacje dotyczące naboru

- Wnioskodawcy: osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

- Maksymalna wysokość wsparcia: 100 000,00 zł wypłacane ryczałtowo w dwóch transzach

- Poziom dofinansowania: premia 100%

II.          Wydatki, które można sfinansować w ramach operacji

- Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- adaptację lokalu

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- środki transportu

- inne niezbędne wydatki, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne

III.        Preferencjami objęto m.in.:

- Wnioskodawców zameldowanych na terenie obszaru działania LGD od co najmniej 12 miesięcy

- Osoby z grup defaworyzowanych (osoby bezrobotne, w tym szczególnie osoby młode do 40. roku życia, osoby długotrwale pozostające jako bezrobotne oraz osoby powyżej 50. roku życia)

- Projekty zakładające utworzenie firmy działającej w jednej z branż: usługi, turystyka, budownictwo

- Operacje innowacyjne

- Projekty zawierające rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej

- Operacje tworzące nowe miejsca pracy

IV.       Termin naboru: od 09 czerwca 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

 

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce