Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw

Data dodania: 13.12.2016 / Autor: Mateusz Kania

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Termin naboru: od dnia 30.12.2016 r. do dnia 20.01.2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

-  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Typy projektów:

-  dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

-  dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

-  55% mikro i małe przedsiębiorstwa

-  45% średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10mln PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Rodzaje wydatków:

-  Środki trwałe

-  Wartości niematerialne i prawne np. zakup licencji oprogramowania

-  koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.  W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe. Koszt związany z zakupem nieruchomości nie może przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowalnych.

-  leasing finansowy

Wspierane będą wyłącznie projekty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej  z przetwórstwem przemysłowym(PKD 2007 Sekcja C – działy od 10 do 32 włącznie)

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

 Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości, którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  41 26046 63    41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RR/2018 z dnia 15.03.2018 r.

15.03.2018

w trybie rozeznania rynku dotyczące wyboru dostawcy pendrive-ów

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RR/2018 z dnia 15.03.2018 r. w...

15.03.2018

dotyczące wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kod CPV 80500000-9)

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

15.03.2018

nr 2/RR/2018 z dnia 28.02.2018 r.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce