Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowanie dla klubów sportowych

Data dodania: 17.03.2017 / Autor: Mateusz Kania

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do programu „Klub” na rok 2017 organizowanego w ramach programu rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Dofinansowanie może być przeznaczone na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

O wsparcie mogą ubiegać się kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

I. Kto może aplikować:

-  Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych

II. Poziom wsparcia:

-  10 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji („klub jednosekcyjny”)

-  15 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji („klub wielosekcyjny”)

III. Dotację można przeznaczyć na:

-  dofinansowanie wynagrodzenia szkoleniowca/ów

-  zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego. W ramach zakupu sprzętu sportowego można nabyć:

– sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.)

– pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.)

– specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach

IV. Kryteria wyboru:

-  dofinansowanie mogą uzyskać kluby, których kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie przekroczyła kwoty 200 tys. zł

-  wniosek może złożyć klub, który prowadzi formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata

-  udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie może być mniejszy niż 10 %

-  program może być realizowany wyłącznie w okresie od 2 stycznia do 30 listopada 2017 r.

-  projekt przewiduje udział w realizacji zadania wolontariuszy

V. Termin naboru wniosków: do 21 kwietnia 2017 r.

 Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63, 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce