Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowanie na projekty w zakresie gospodarki odpadami

Data dodania: 13.12.2016 / Autor: Mateusz Kania

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”. W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu budowy/rozbudowy/modernizacji/wyposażenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Termin naboru: od dnia 30.12.2016 r. do dnia 29.06.2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

-  jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego;

-  związki jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota pomocy:

-  maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 75% kosztów kwalifikowalnych;

-  o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty o wartości do 2 mln PLN kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000 mieszkańców.

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące:

-  budowy/rozbudowy/modernizacji/wyposażenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym m.in. o punkty ponownego wykorzystania i napraw (kategoria interwencji 017 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);

-  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi spełniać minimum dwa warunki, tj. zapewnić:

- łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;

- przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości,którzy pomogą Państwu przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  41 260 46 63   41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce