Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowanie na projekty w zakresie gospodarki odpadami

Data dodania: 13.12.2016 / Autor: Mateusz Kania

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”. W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu budowy/rozbudowy/modernizacji/wyposażenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Termin naboru: od dnia 30.12.2016 r. do dnia 29.06.2017 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

-  jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego;

-  związki jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota pomocy:

-  maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 75% kosztów kwalifikowalnych;

-  o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty o wartości do 2 mln PLN kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000 mieszkańców.

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące:

-  budowy/rozbudowy/modernizacji/wyposażenia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym m.in. o punkty ponownego wykorzystania i napraw (kategoria interwencji 017 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, recyklingu);

-  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi spełniać minimum dwa warunki, tj. zapewnić:

- łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;

- przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości,którzy pomogą Państwu przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  41 260 46 63   41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

19.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 30213300-8, 48300000-1, 30213000-5, 30237000-9,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku – Kamiennej

18.10.2018

W dniu 19.10.2018 biuro w Skarżysku – Kamiennej będzie nieczynne.

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

17.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 09332000-5, 09330000-1, 31121340-5, 42120000-6 )

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce