Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje dla przedszkoli

Data dodania: 16.02.2017 / Autor: Mateusz Kania

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty (publicznei niepubliczne), w których prowadzone jest lub będzie wychowanie przedszkolne.

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte następujące typy operacji:

-  Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP)

-  Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP

-  Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających

-  Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami

-  Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami

Beneficjenci:

-  Przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego),

-  Szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust. 2, 5 ustawy o systemie oświaty realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

-  Jednostki samorządu terytorialnego,

-  Organizacje pozarządowe,

-  Osoby prawne.

Poziom wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych

Preferencjami objęto m.in.:

-  Podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia ze środków EFS

-  Projekty realizowane na terenie powiatu, w którym udział dzieci (w wieku 3-6 lat) w wychowaniu przedszkolnym jest równy lub niższy 80%

-  Projekty zakładające działania na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej

Dotacja może być przeznaczona między innymi na pokrycie następujących wydatków:

-  Adaptację pomieszczeń

-  Zakup mebli i wyposażenia

-  Zakup pomocy dydaktycznych

-  Zajęcia dodatkowe dla dzieci

-  Organizację placu zabaw

-  Wynagrodzenie kadry edukacyjnej

-  Kosztów racjonalnych usprawnień

-  Kosztów pośrednich

Termin naboru wniosków: od 28 lutego 2017 roku do 20 marca 2017 roku

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

KSWP Końskie, telefon: 41 375 14 55, 41 260 46 63

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce