Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Data dodania: 07.09.2016 / Autor: Mateusz Kania

Dotacje na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Termin naboru : 30 wrzesień 2016

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

-  jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,

-  szkoły,

-  przedszkola, 

-  centra kształcenia ustawicznego,

-  centra kształcenia praktycznego,

-  ośrodki i centra egzaminacyjne,

-  ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

-  centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi: 75%

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

  1. Budowę, rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym.
  2. Wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym,
  3. Infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym),
  4. Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych,
  5. Infrastrukturę przedszkolną

        - inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół/szkolnictwa zawodowego

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości, którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  lub    41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  lub a_buczynska@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

12.01.2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w...

Czytaj więcej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze...

12.01.2018

Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce