Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Data dodania: 07.09.2016 / Autor: Mateusz Kania

Dotacje na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Termin naboru : 30 wrzesień 2016

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

-  jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,

-  szkoły,

-  przedszkola, 

-  centra kształcenia ustawicznego,

-  centra kształcenia praktycznego,

-  ośrodki i centra egzaminacyjne,

-  ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

-  centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi: 75%

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:

  1. Budowę, rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym.
  2. Wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni szczególnie matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom dydaktycznym,
  3. Infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym),
  4. Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych,
  5. Infrastrukturę przedszkolną

        - inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół/szkolnictwa zawodowego

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości, którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  lub    41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  lub a_buczynska@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce