Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje na założenie działalności gospodarczej lub rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD Dolina Pilicy (woj. łódzkie)

Data dodania: 07.04.2017 / Autor: Mateusz Kania

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Dolina Pilicy ogłosiło dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W pierwszym konkursie o dofinansowanie wypłacane w formie premii 100% mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą. W drugim konkursie aplikować mogą mikro i małe przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 70% (refundacja poniesionych nakładów inwestycyjnych). Konkursy dedykowane są dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze gmin: Aleksandrów, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Opoczno, Poświętne, Rzeczyca, Sławno, Tomaszów Mazowiecki, Wielgomłyny oraz obszaru miast i gmin: Przedbórz, Sulejów, Wolbórz, a także gminy i miasta Drzewica. Szczegółowe informacje poniżej.

I.  Podejmowanie działalności gospodarczej

  • Ø Wnioskodawcy: osoby fizyczne
  • Ø Wysokość i poziom wsparcia: 100 000,00 zł (premia 100%)
  • Ø Preferencjami objęto:

- operacje generujące co najmniej dwa nowe miejsca pracy

- osoby pozostające bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę

- projekty wspierające osoby z grup defaworyzowanych (osoby pozostające poza rynkiem pracy, w tym młodzież 12-18 rok życia, kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, osoby powyżej 50. roku życia, niepełnosprawni, osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź mające niski poziom wykształcenia, osoby opuszczające zakłady karne)

- operacje zakładające innowacyjny charakter rozwiązań

- inwestycje mające znaczący wpływ na pozytywne zmiany w środowiskach lokalnych

- operacje lokowane w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców

II. Rozwój działalności gospodarczej

  • Wnioskodawcy: podmioty prowadzące działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo)
  • Minimalna wartość projektu: całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł
  • Wysokość wsparcia: do 300 000,00 zł
  • Poziom dofinansowania: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • Preferencjami objęto:

- operacje generujące co najmniej dwa nowe miejsca pracy

- osoby pozostające bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę

- projekty wspierające osoby z grup defaworyzowanych (osoby pozostające poza rynkiem pracy, w tym młodzież 12-18 rok życia, kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, osoby powyżej 50. roku życia, niepełnosprawni, osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź mające niski poziom wykształcenia, osoby opuszczające zakłady karne)

- operacje zakładające innowacyjny charakter rozwiązań

- inwestycje mające znaczący wpływ na pozytywne zmiany w środowiskach lokalnych

- operacje lokowane w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców

WARUNKI OGÓLNE

  • Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- adaptację lokalu

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- zakup środków transportu

- inne niezbędne wydatki, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne

Terminy naborów: od 18 kwietnia 2017 roku do 8 maja 2017 roku

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

KSWP Piotrków Trybunalski, telefon 44 647 48 08

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nieczynne biura

19.04.2018

W dniu 20.04.2018 Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku - Kamiennej oraz Szydłowcu...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2018 z dnia 17.04.2017 r.

18.04.2018

DOTYCZĄCE WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO (kod CPV 85312320-8)

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Starachowicach

17.04.2018

W dniu 18.04.2018 Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce