Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

DOTACJE z ZUS dla pracodawców zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy

Data dodania: 17.11.2014 / Autor: Mateusz Kania

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, informujemy o możliwości skorzystania z bezzwrotnej pomocy udzielanej w formie dotacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Są to środki pomocowe na inwestycje związane z poprawą BHP w firmach. Wnioski można już składać - w puli czekają ponad 32 mln złotych.

Jakie projekty można sfinansować? 

 • projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
 • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu -technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
 • projekty doradczo - inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

 Dla kogo przeznaczony jest program?

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

 KWOTY DOFINANSOWANIA:

 • Mikro Przedsiębiorstwa – do 100 000,00 zł.,  stanowi to 90% wydatków kwalifikowanych,
 • Małe Przedsiębiorstwa – do 150 000,00 zł., stanowi to 80% wydatków kwalifikowanych,
 • Średnie Przedsiębiorstwa – do 260 000,00 zł., stanowi to 60% wydatków kwalifikowanych,
 • Duże Przedsiębiorstwa – do 400 000,00 zł., stanowi to 20% wydatków kwalifikowanych.

W ramach projektów doradczych firmy mogą otrzymać wsparcie finansowe m.in. na:

 • przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocenę ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 • wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych czy przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
 • dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków), 
 • przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
 • wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
 • opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

W ramach projektów inwestycyjnych firmy mogą otrzymać wsparcie finansowe m.in. na:

 • zakup i instalację już konkretnych urządzeń i rozwiązań, bezpośrednio wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracownika.,
 • zakup środków ochrony indywidualnej.

 Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u doradców KSWP lub na stronie: http://www.zus.pl

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również 

w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

Telefon: 41 375 14 55, e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

12.01.2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w...

Czytaj więcej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze...

12.01.2018

Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Łodzi

11.01.2018

W dniu od 12.01.2018r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce