Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje z ZUS na poprawę warunków BHP

Data dodania: 20.07.2018 / Autor: Mateusz Kania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi

Wsparciem objęte będą zadania doradcze i inwestycyjne w następujących obszarach technicznych:

- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;

- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

- środki ochrony indywidualnej.

Katalog wspieranych działań inwestycyjno-doradczych

Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na zakup i instalację:

- osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych,

- urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi,

- systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa,

- urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,

- obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi.

- maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (do wysokości 50 000,00 zł),

- urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów (np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, przyczepy leśne, schodołazy),

- wózków jezdniowych podnośnikowych oraz innych urządzeń samojezdnych (do wysokości 30 000,00 zł),

- urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (np. obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, itp.),

- specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu (np.: tapicerskich, spawalniczych).

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

  • płatnicy składek ZUS (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), którzy nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, nie zalegają z opłacaniem podatków, nie znajdują się w stanie upadłości (pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem), nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS ostatniego dofinansowania.

Zasady finansowanie projektów:

1. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu jest uzależniona od liczby osób, za które Wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i wynosi:

- 90% dla mikro przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 140 tys. zł brutto,

- 80% dla małych przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 210 tys. zł brutto,

- 60% dla średnich przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 340 tys. zł brutto,

- 20% dla dużych przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 500 tys. zł. brutto.

2. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 5 000,00 zł.

Na etapie oceny projektów preferencjami objęto m.in.:

  • rodzaj przedsiębiorstwa określony na podstawie liczby ubezpieczonych,
  • kategorie ryzyka wg kodu PKD,
  • wybrane województwa, w których znajduje się siedziba Wnioskodawcy,
  • efektywność wydatków w projekcie,
  • oddziaływanie projektu na poprawę BHP,
  • innowacyjność proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Termin naboru wniosków

  • do 23.08.2018 r. 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

23.01.2019

Zapraszamy na spotkanie do Połańca

Czytaj więcej

NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

22.01.2019

Zapraszamy na spotkanie "NOWY ROK 2019. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” w Staszowie

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

22.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce