Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Masz pomysł, szukasz środków finansowych na realizację?

Data dodania: 13.09.2016 / Autor: Mateusz Kania

DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH.

KSWP informuje o dofinansowaniach dla osób fizycznych, mikro i małych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Lokalna Grupa Działania  „Białe Ługi” z siedzibą w Daleszycach obejmująca swym zasięgiem teren Miasta i Gminy Chmielnik, Daleszyce i Staszów oraz Gminy Bogoria, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów w województwie świętokrzyskim ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dysponuje środkami finansowymi w wysokości 8 550 000 zł na lata 2016-2022 z przeznaczeniem na:

 I.  Dotacje dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej prowadzące do rozwoju przedsiębiorczości w regionie:

1. Dla 13 nowych podmiotów gospodarczych:

· Wartość dofinasowania oraz % wsparcia – 50 000 zł – 100 % (premia),

· Planowany termin naboru: I półrocze 2017 r.

2. Dla 5 nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35 r.ż.:

· Wartość dofinasowania oraz % wsparcia – 100 000 zł – 100 % (premia),

· Planowany termin naboru: I półrocze 2017 r.

II.  Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw na rozwój przedsiębiorczości w regionie wzmacniający potencjał istniejących firm i zwiększający ich konkurencyjność:

1. Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru  LGD:

· Wartość dofinasowania: od 25 001 zł do 300 000 zł (do 70% wsparcia)

· Planowany termin naboru: IX-X 2016 r.

2. Rozwój działalności gospodarczej:

· Wartość dofinasowania od 100 000 zł do 300 000 zł (do 70% wsparcia)

· Planowany termin naboru: IX-X 2016 r.

III. Dotacje na budowę lub przebudowę, modernizację niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej wykorzystującej zasoby obszaru LGD:

· Wartość dofinasowania od 50 000 zł do 300 000 zł
(wsparcie: do 70% dla prowadzących działalność gospodarczą; 100 % dla innych)

· Planowany termin naboru: I półrocze 2017 r.

IV. Dotacje dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób fizycznych:

Przykładowe typy działań: konferencje, szkolenie, warsztat, spotkanie , festyn, akcja społeczna, zakup rzeczy i środków trwałych, wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, itp.:

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru:

· Wartość min. i maks. dofinasowania oraz % wsparcia: od 10 000 zł do 40 000 zł, do 80%,

· Planowany termin naboru: II półrocze 2016 r.

2. Zagospodarowanie czasu wolego mieszkańcom:

· Wartość min. i maks. dofinasowania oraz % wsparcia: od 10 000 zł do 30 000 zł, do 95 %,

· Planowany termin naboru: I półrocze 2017 r.

3. Ekologia i ekoturystyka – promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu:

· Wartość min. i maks. dofinasowania oraz % wsparcia: od 10 000 zł do 45 000 zł, do 95 %,

· Planowany termin naboru: I półrocze 2017 r.

4. Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów – prozdrowotność:

· Wartość min. i maks. dofinasowania oraz % wsparcia: od 10 000 zł do 30 000 zł, do 95 %,

· Planowany termin naboru: II półrocze 2017 r.

5. Działania promujące pasje mieszkańców:

· Wartość min. i maks. dofinasowania oraz % wsparcia: od 5 000 zł do 15 000 zł, do 95 %,

· Planowany termin naboru: II półrocze 2019 r.

6. Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD:

· Wartość min. i maks. dofinasowania oraz % wsparcia: od 10 000 zł do 30 000 zł, do 95 %,

· Planowany termin naboru: I półrocze 2021 r.

  Specjaliści KSWP są Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Kontakt: (15) 864 53 71

Podobne aktualności

Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na...

20.03.2019

Po przeanalizowaniu ofert na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano...

Czytaj więcej

Wybór dostawcy na zakup i dostawę artykułów spożywczych...

20.03.2019

W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych...

Czytaj więcej

Przedłużenie naboru uczestników do projektu „Szansa na...

14.03.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie zostaje przedłużony do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce