Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nabór wniosków do działania 8.1 PO IG (E-Usługi)

Data dodania: 14.11.2012 / Autor: Mateusz Kania

„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 

Nasi Doradcy pomogą przygotować  i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku w ramach działania 8.1 POIG. 

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku
wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

 

 

Od 19 listopada 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków do działania 8.1 POIG. Termin zakończenia naboru do 14 grudnia 2012 r.

  • Przedmiot wsparcia: przedsięwzięcia polegające na  świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.
  • Okres realizacji: max. do 24 m-cy
  • Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: mikro lub  mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek nie później niż przed upływem 2 lat licząc od dnia wpisu do KRS lub CEIDG.
  • Wartość wydatków kwalifikowanych: od 20 000 PLN do 700 000 PLN.
  • Intensywność wsparcia: 80% przedsiębiorca będący os. fizyczna do 27 lat;

  70% pozostałe podmioty.

 

Podobne aktualności

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

12.01.2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w...

Czytaj więcej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze...

12.01.2018

Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce