Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nabór wniosków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Data dodania: 18.03.2014 / Autor: Mateusz Kania

Nasi Doradcy pomogą przygotować i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz z załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Termin składania wniosków: 17.03.2014 r. do  31.03.2014 r

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” działa na terenie gmin:

Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław.

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,   objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki 2007-2013”,
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
 • planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi min. 20 tys. zł

Wysokość i warunki dofinansowania:

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:

 • 100 000 zł – jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej
  1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
 • 200 000 zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej
  niż 3 miejsc pracy,
 • 300 000 zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy

Szczegółowych informacji odnośnie działań w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udzielą Państwu doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Tel. (041) 260 46 61

Zapraszamy

Podobne aktualności

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

12.01.2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w...

Czytaj więcej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze...

12.01.2018

Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce