Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nabór wniosków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Data dodania: 18.03.2014 / Autor: Mateusz Kania

Nasi Doradcy pomogą przygotować i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz z załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Termin składania wniosków: 17.03.2014 r. do  31.03.2014 r

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” działa na terenie gmin:

Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław.

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że m.in.:

 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,   objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki 2007-2013”,
 • operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,
 • planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi min. 20 tys. zł

Wysokość i warunki dofinansowania:

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:

 • 100 000 zł – jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej
  1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
 • 200 000 zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej
  niż 3 miejsc pracy,
 • 300 000 zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy

Szczegółowych informacji odnośnie działań w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udzielą Państwu doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Tel. (041) 260 46 61

Zapraszamy

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

19.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 30213300-8, 48300000-1, 30213000-5, 30237000-9,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku – Kamiennej

18.10.2018

W dniu 19.10.2018 biuro w Skarżysku – Kamiennej będzie nieczynne.

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

17.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 09332000-5, 09330000-1, 31121340-5, 42120000-6 )

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce