Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nowe możliwości wsparcia finansowego dla osób podejmujących działalność oraz na rozwój istniejących przedsiębiorstw

Data dodania: 07.04.2017 / Autor: Mateusz Kania

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz mikro i małe przedsiębiorstwa na inwestycje związane z rozwojem firmy.

Przyszli przedsiębiorcy otrzymają premię (100%) na założenie firmy. Przedsiębiorstwa mogą natomiast liczyć na refundację do 70% poniesionych kosztów inwestycyjnych. Na wsparcie mogą liczyć projekty realizowane na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie (wyłącznie obszar wiejski), Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (obszar miejsko-wiejski), Bliżyn.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł” ogłosiło cztery nabory wniosków na projekty współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Nabory wniosków rozpoczną się 18 kwietnia br. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz mikro i małe przedsiębiorstwa na inwestycje związane z rozwojem firmy. Podstawowe informacje nt. ogłoszonych konkursów znajdują się poniżej.

I.           Podejmowanie działalności gospodarczej

- Wnioskodawcy: osoby fizyczne

- Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł wypłacane ryczałtowo w dwóch transzach

- Poziom dofinansowania: premia 100%

II.          Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym

- Wnioskodawcy: osoby fizyczne

- Wysokość wsparcia: 60 000,00 zł wypłacane ryczałtowo w dwóch transzach

- Poziom dofinansowania: premia 100%

III.        Rozwój działalności gospodarczej

- Wnioskodawcy: podmioty prowadzące działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo)

- Wysokość wsparcia: od 25 001,00 zł do 163 500,00 zł

- Poziom dofinansowania: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70%

IV.       Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych w sektorze turystycznym

- Wnioskodawcy: podmioty prowadzące działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo)

- Wysokość wsparcia: od 25 001,00 zł do 166 000,00 zł

- Poziom dofinansowania: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70%

Warunki ogólne

  • Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- adaptację lokalu

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- środki transportu

- inne niezbędne wydatki, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne

  • Preferencjami objęto m.in.:

- projekty ukierunkowane na innowacyjność oraz charakteryzujące się pozytywnym wpływem na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu

- operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy

- przedsięwzięcia realizowane w branżach kluczowych dla rozwoju obszaru LSR, tj. handel hurtowy i detaliczny (sekcja G według PKD), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I według PKD), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R według PKD)

- wnioskodawców należących do grupy defaworyzowanej (osoby do 29. roku życia)

Terminy wszystkich naborów: od 18 kwietnia 2017 roku do 11 maja 2017 roku

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nieczynne biura

19.04.2018

W dniu 20.04.2018 Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku - Kamiennej oraz Szydłowcu...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2018 z dnia 17.04.2017 r.

18.04.2018

DOTYCZĄCE WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO (kod CPV 85312320-8)

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Starachowicach

17.04.2018

W dniu 18.04.2018 Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce