Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Podnieś swoje kwalifikacje – skorzystaj z dofinansowania

Data dodania: 26.03.2015 / Autor: Mateusz Kania

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na przeszkolenie swojej kadry mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

1. Bon szkoleniowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego, który chce zrealizować  szkolenie. Jednocześnie stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. W ramach bonu sfinansowane będą bezrobotnemu ( do 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu) koszty:

- jednego lub kilku szkoleń,

- niezbędnych badań lekarskich,

- przejazdy na szkolenia,

- zakwaterowania jeśli zajęcia są poza miejscem zamieszkania.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające  następujące warunki:

- osoba w wieku 18-29 lat, pozostająca bez pracy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich jako osoba bezrobotna,

- ustalony I lub II profil pomocy,

- nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- nie uczestniczy w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych (w ciągu czterech ostatnich tygodni).

Termin naboru wniosków trwa od: 17 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r.

2. Szkolenie skierowane do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym. Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy.

Nabór wniosków ciągły

Specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

 Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce