Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Program Pomoc Techniczna - przyjęty przez Komisję Europejską

Data dodania: 18.12.2014 / Autor: Mateusz Kania

Program ten ma zapewnić efektywne funkcjonowanie całej architektury inwestowania i obsługi środków unijnych.

Program Pomoc Techniczna koncentrować się będzie na działaniach ukierunkowanych na stabilizację zatrudnienia w instytucjach systemu wdrażania funduszy unijnych. Kontynuowane będą szkolenia, zwłaszcza w takich obszarach jak: zamówienia publiczne, pomoc publiczna, a także działania edukacyjne i informacyjne.

Na realizację PO PT przeznaczono 700,1 mln euro z Funduszy Europejskich, czyli 2,92 mld zł.

Program skierowany będzie głównie do:

  • podmiotów sektora finansów publicznych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • mediów,
  • partnerów społeczno-gospodarczych,
  • organizacji pozarządowych.

Główne priorytety:

  1. Zasoby ludzkie (wykwalifikowane i kompetentne zasoby w instytucjach wdrażających politykę spójności w latach 2014-2020).
  2. Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności (sprawnie działające i dobrze wyposażone instytucje realizujące politykę spójności).
  3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich (skuteczni beneficjenci aplikujący o środki unijne i sprawnie realizujący projekty europejskie).
  4. Informacja i promocja (poinformowane i świadome społeczeństwo korzystające z oficjalnych źródeł informacji na temat Funduszy Europejskich).

  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

Telefon: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

19.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 30213300-8, 48300000-1, 30213000-5, 30237000-9,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku – Kamiennej

18.10.2018

W dniu 19.10.2018 biuro w Skarżysku – Kamiennej będzie nieczynne.

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

17.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 09332000-5, 09330000-1, 31121340-5, 42120000-6 )

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce