Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Szansa dla gmin powiatów na wdrożenie nowych instrumentów współpracy z organami pozarządowymi

Data dodania: 04.08.2014 / Autor: Mateusz Kania

Rozpoczęła się rekrutacja do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”

Termin składania wniosków: do września 2014r.

Zapraszamy gminy, powiaty do wdrożenia nowych mechanizmów współpracy finansowej z Krajowym Stowarzyszenie Wsparcia Przedsiębiorczości lub innymi organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenie tych instrumentów pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie środków z budżetu samorządu, poszerzenie zakresu kontraktowania zadań własnych samorządów i wzmocni współpracę gminy i powiatu  z KSWP lub innymi organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenia dotyczą następujących instrumentów współpracy:

  • regranting,
  • pożyczki,
  • poręczenia/gwarancje,
  • inicjatywa lokalna,
  • tryb małych zleceń,
  • dotacja inwestycyjna,
  • budżet partycypacyjny.

Samorządy, które wdrażać będą wybrane  przez siebie instrumenty współpracy dostaną pomoc doradczą w ich przygotowaniu i wdrożeniu, będą także mogły skorzystać z rekomendacji w zakresie stosowania tych instrumentów przygotowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na podstawie wybranych zgłoszeń zostanie wybranych 20 samorządów, które otrzymają wsparcie w wdrożeniach.

Jeśli Państwo są zaineresowani współpracą z Krajowym Stowarzyszeniem Wsparcia Przedsiębiorczości prosimy o kontakt z naszymi doradcami, którzy udzielą szczegółowych informacji.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” można znaleźć na stronie internetowej http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/998256.html

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce