Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Szansa dla gmin powiatów na wdrożenie nowych instrumentów współpracy z organami pozarządowymi

Data dodania: 04.08.2014 / Autor: Mateusz Kania

Rozpoczęła się rekrutacja do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”

Termin składania wniosków: do września 2014r.

Zapraszamy gminy, powiaty do wdrożenia nowych mechanizmów współpracy finansowej z Krajowym Stowarzyszenie Wsparcia Przedsiębiorczości lub innymi organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenie tych instrumentów pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie środków z budżetu samorządu, poszerzenie zakresu kontraktowania zadań własnych samorządów i wzmocni współpracę gminy i powiatu  z KSWP lub innymi organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenia dotyczą następujących instrumentów współpracy:

  • regranting,
  • pożyczki,
  • poręczenia/gwarancje,
  • inicjatywa lokalna,
  • tryb małych zleceń,
  • dotacja inwestycyjna,
  • budżet partycypacyjny.

Samorządy, które wdrażać będą wybrane  przez siebie instrumenty współpracy dostaną pomoc doradczą w ich przygotowaniu i wdrożeniu, będą także mogły skorzystać z rekomendacji w zakresie stosowania tych instrumentów przygotowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na podstawie wybranych zgłoszeń zostanie wybranych 20 samorządów, które otrzymają wsparcie w wdrożeniach.

Jeśli Państwo są zaineresowani współpracą z Krajowym Stowarzyszeniem Wsparcia Przedsiębiorczości prosimy o kontakt z naszymi doradcami, którzy udzielą szczegółowych informacji.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” można znaleźć na stronie internetowej http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/998256.html

Podobne aktualności

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

19.01.2018

Osoby powyżej 29. roku życia zamieszkałe na obszarach wiejskich, które są: bezrobotne, pozostające bez zatrudnienia, nieaktywne zawodowo lub...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

12.01.2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w...

Czytaj więcej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze...

12.01.2018

Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce