Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Szansa dla gmin powiatów na wdrożenie nowych instrumentów współpracy z organami pozarządowymi

Data dodania: 04.08.2014 / Autor: Mateusz Kania

Rozpoczęła się rekrutacja do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”

Termin składania wniosków: do września 2014r.

Zapraszamy gminy, powiaty do wdrożenia nowych mechanizmów współpracy finansowej z Krajowym Stowarzyszenie Wsparcia Przedsiębiorczości lub innymi organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenie tych instrumentów pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie środków z budżetu samorządu, poszerzenie zakresu kontraktowania zadań własnych samorządów i wzmocni współpracę gminy i powiatu  z KSWP lub innymi organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenia dotyczą następujących instrumentów współpracy:

  • regranting,
  • pożyczki,
  • poręczenia/gwarancje,
  • inicjatywa lokalna,
  • tryb małych zleceń,
  • dotacja inwestycyjna,
  • budżet partycypacyjny.

Samorządy, które wdrażać będą wybrane  przez siebie instrumenty współpracy dostaną pomoc doradczą w ich przygotowaniu i wdrożeniu, będą także mogły skorzystać z rekomendacji w zakresie stosowania tych instrumentów przygotowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na podstawie wybranych zgłoszeń zostanie wybranych 20 samorządów, które otrzymają wsparcie w wdrożeniach.

Jeśli Państwo są zaineresowani współpracą z Krajowym Stowarzyszeniem Wsparcia Przedsiębiorczości prosimy o kontakt z naszymi doradcami, którzy udzielą szczegółowych informacji.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” można znaleźć na stronie internetowej http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/998256.html

Podobne aktualności

Nieczynne biura

19.04.2018

W dniu 20.04.2018 Biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kielcach, Starachowicach, Skarżysku - Kamiennej oraz Szydłowcu...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZK/2018 z dnia 17.04.2017 r.

18.04.2018

DOTYCZĄCE WYBORU DORADCY ZAWODOWEGO (kod CPV 85312320-8)

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Starachowicach

17.04.2018

W dniu 18.04.2018 Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce