Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga! 25 listopada 2013 roku rozpoczął się nabór wniosków na dotacje dla przedsiębiorstw, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Data dodania: 05.12.2013 / Autor: Mateusz Kania

Program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju- „Góry świętokrzyskie naszą przyszłością”.

Nasi Doradcy pomogą przygotować  i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

 

Termin zakończenia naboru: 23 grudnia 2013 r.

O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać wyłącznie wnioskodawcy spełniający wszystkie poniższe kryteria:

  • mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność agroturystyczną dłużej niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru,
  • inwestycja zaplanowana w ramach projektu znajduje się na obszarze realizacji programu,
  • wnioskodawca nie zalega z płatnościami w US i ZUS,
  • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),

Działanie obejmuje powiaty: kielecki, opatowski, ostrowiecki i sandomierski (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św.)

Ogólnym celem programu „Góry świętokrzyskie naszą przyszłością” jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu Gór Świętokrzyskich przy wzroście jego atrakcyjności w drodze zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zasobów lokalnych i aktywności mieszkańców.

Cele szczegółowe to:

1. Upowszechnienie potencjału rozpoznanych zasobów lokalnych dla rozwoju aktywności gospodarczej i społecznej regionu Gór Świętokrzyskich.

2. Ukształtowanie postaw sprzyjających aktywności gospodarczej i społecznej Gór Świętokrzyskich.

3. Rozwój przedsiębiorczości i działalności społecznej w regionie Gór Świętokrzyskich na bazie oferty zasobów lokalnych.

4. Upowszechnienie wiedzy i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.

Celem działania będącego przedmiotem niniejszego naboru jest:

- Poszerzenie oferty turystycznej regionu poprzez rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących w prowadzonej działalności gospodarczej kulturowe i przyrodnicze zasoby lokalne zidentyfikowane w „Katalogu zasobów lokalnych” lub prowadzących działalność w zakresie produktów/usług/towarów turystycznych.

Wnioski mogą być składane na następujące rodzaje działań (projektów):

  • rozbudowę przedsiębiorstwa,
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego,
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
  • unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
  • zmianę wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług,
  • modernizację środków produkcji.

Planowany czas trwania projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, z tym że projekty nie mogą się zakończyć później niż 30 czerwca 2015 r.

Dofinansowanie wynosi od 15 000 zł- 120 000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania 60%.

 

Szczegółowych informacji udzielą Państwu doradcy  Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Tel. (041) 260 46 61

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce