Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Dofinansowania do 100 tys. zł „Dla Młodych Rolników”

Data dodania: 13.08.2015 / Autor: Mateusz Kania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs o przyznanie „premii młodym rolnikom”. Jest to konkurs w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin naboru trwa od 20 sierpnia do 2 września 2015 r.

Pomoc finansowa może być przyznana osobie fizycznej, która:

-  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

-  rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku,

-  do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,

-  w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat,

-  posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia (pomoc może być przyznana osobie nieposiadającej wymaganych kwalifikacji, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy).

-  przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu,

-  po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:

  • o powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, która musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST;
  • którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro;

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

-  I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

-  II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z KSWP.

 Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  lub a_buczynska@kswp.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  można znaleźć również na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/

Podobne aktualności

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Operator...

13.11.2018

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż trwa nabór na szkolenie „Operator wózków jezdniowych”.

Czytaj więcej

Pożyczka na rozwój turystyki

09.11.2018

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej i...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku - Kamiennej

09.11.2018

W dniu 13.11.2018 biuro w Skarżysku – Kamiennej będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce