Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga!!! Dofinansowanie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą z gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

Data dodania: 19.10.2016 / Autor: Mateusz Kania

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ogłosiła nabór wniosków dla przedsiębiorców zamierzających rozwinąć działalność gospodarczą na obszarze gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny (obszar Lokalnej Strategii Rozwoju – LSR)

Rozwijanie działalności gospodarczej

  • Beneficjenci: przedsiębiorcy
  • Poziom dofinansowania: do 300 000,00 zł. (refundacja kosztów kwalifikowanych maksymalnie 50%)
  • Kryteria dostępu:

- projekt jest zgodny z LSR

- projekt zakłada tworzenie miejsc pracy

- czas realizacji operacji nie jest dłuższy niż 18 miesięcy

  • Preferencjami objęto:

- innowacyjny charakter przedsięwzięcia, wykorzystanie lokalnych zasobów, promocja LGD, zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych (młodych poniżej 35 roku życia i/ lub osób posiadających status bezrobotnego)

- wnioskodawców, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie LGD powyżej 12 miesięcy

  • Termin składania wniosków: od 02 listopada do 30 listopada 2016 roku

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo na stronie internetowej: http://www.perlycn.pl/

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Telefon: 41 343 17 80; 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

19.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 30213300-8, 48300000-1, 30213000-5, 30237000-9,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku – Kamiennej

18.10.2018

W dniu 19.10.2018 biuro w Skarżysku – Kamiennej będzie nieczynne.

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW.08.05.01-26-0022/17 z dnia...

17.10.2018

dotyczące zakupu i dostawy sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni szkolnej (kody CPV: 09332000-5, 09330000-1, 31121340-5, 42120000-6 )

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce