Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga!!! Dotacje dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą oraz osób fizycznych zamierzających podjąć działalność z gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock

Data dodania: 07.11.2016 / Autor: Mateusz Kania

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” działające na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock ogłosiło dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy. O dotację mogą ubiegać się osoby podejmujące działalność gospodarczą oraz podmioty zamierzające rozwinąć już prowadzoną działalność gospodarczą.

Uruchamianie działalności gospodarczej

  • Beneficjenci: osoby fizyczne
  • Poziom dofinansowania: 80 000,00 zł (premia 100%)

Rozwój działalności gospodarczej

  • Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
  • Poziom dofinansowania: od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł (refundacja kosztów kwalifikowanych do 70%)

 Preferencjami objęto m.in.:

  • priorytetowe grupy docelowe beneficjentów: osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne do 29 roku życia, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (ocenie podlegać będzie przynależność do zdefiniowanej grupy defaworyzowanej i/lub oświadczenie o zatrudnieniu osoby należącej do zdefiniowanej grupy defaworyzowanej)
  • inwestycje, w których zaplanowano utworzenie co najmniej dwóch nowych miejsc pracy
  • innowacyjność (kryterium preferuje operacje nowatorskie, niestandardowe, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniające się do pozytywnych zmian na obszarze LGD)
  • zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym
  • uruchamianie lub rozwój działalności w priorytetowych branżach integrowanych w ramach LSR, tj. sekcja C (przetwórstwo przemysłowe), sekcja G (handel hurtowy i detaliczny), sekcja I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), sekcja R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją), sekcja Q (usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej)

 Planowane terminy obydwu naborów: 14.11.2016 r. - 13.12.2016 r.

 Bliższe informacje otrzymacie Państwo na stronie internetowej: www.wokollysejgory.pl

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Biuro KSWP w Kielcach, telefon: 41 343 17 80

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPSW.02.01

12.01.2018

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w...

Czytaj więcej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze...

12.01.2018

Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Łodzi

11.01.2018

W dniu od 12.01.2018r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce