Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga!!! Dotacje dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą oraz osób fizycznych zamierzających podjąć działalność z gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock

Data dodania: 07.11.2016 / Autor: Mateusz Kania

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” działające na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock ogłosiło dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy. O dotację mogą ubiegać się osoby podejmujące działalność gospodarczą oraz podmioty zamierzające rozwinąć już prowadzoną działalność gospodarczą.

Uruchamianie działalności gospodarczej

  • Beneficjenci: osoby fizyczne
  • Poziom dofinansowania: 80 000,00 zł (premia 100%)

Rozwój działalności gospodarczej

  • Beneficjenci: osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
  • Poziom dofinansowania: od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł (refundacja kosztów kwalifikowanych do 70%)

 Preferencjami objęto m.in.:

  • priorytetowe grupy docelowe beneficjentów: osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne do 29 roku życia, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (ocenie podlegać będzie przynależność do zdefiniowanej grupy defaworyzowanej i/lub oświadczenie o zatrudnieniu osoby należącej do zdefiniowanej grupy defaworyzowanej)
  • inwestycje, w których zaplanowano utworzenie co najmniej dwóch nowych miejsc pracy
  • innowacyjność (kryterium preferuje operacje nowatorskie, niestandardowe, o eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniające się do pozytywnych zmian na obszarze LGD)
  • zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym
  • uruchamianie lub rozwój działalności w priorytetowych branżach integrowanych w ramach LSR, tj. sekcja C (przetwórstwo przemysłowe), sekcja G (handel hurtowy i detaliczny), sekcja I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), sekcja R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją), sekcja Q (usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej)

 Planowane terminy obydwu naborów: 14.11.2016 r. - 13.12.2016 r.

 Bliższe informacje otrzymacie Państwo na stronie internetowej: www.wokollysejgory.pl

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Biuro KSWP w Kielcach, telefon: 41 343 17 80

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ostatnia szansa na szkolenie „Operator wózków jezdniowych...

15.11.2017

Krajowe stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że przedłużony został termin rekrutacji uczestników na szkolenie „Operator wózków...

Czytaj więcej

Wsparcie obszarów wiejskich

15.11.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów,...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro Piotrków Trybunalski w dn. 15.1.2017 r.

15.11.2017

W dniu 15 listopada 2017 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne. Za...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce